Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 82 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 στις 8 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21).

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση χώρου αρχείου στο κτίριο Πολεοδομίας».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» με αρ.μελ. «21/2011».
 3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Διάθεσης Απρόβλεπτων Δαπανών του έργου με αριθμ. 81/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών Πυλαίας, Πανοράματος, Χορτιάτη 12.622,63€.
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδών» με αρ.μελ. 49/2011 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
 5. Ορθή επανάληψης της 592/2013 Αποφ. ΔΣ που αφορούσε την Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 17/2010 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Εργασίες-επισκευής συντήρησης σχολικής μονάδας του 2ου Δημ. Σχολείου Πυλαίας», προϋπολογισμού 150.000,00€.
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «δυο επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου για το κτίριο του Δημαρχείου στο Πανόραμα».
 7. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Προμήθεια μαγνητικών καρτών προσωπικού για ωρομέτρηση».
 8. Έγκριση εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας «Υποστήριξη – Συντήρηση λογισμικού eCM 2014-15».
 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 587/28-08-2013 Απόφασης ως προς την ομάδα έργου GRASP.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Υλικών και εργαλείων για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος».
 11. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.
 12. Επιβολή προστίμου για διενέργεια αυθαίρετης διαφήμισης στον Κ.Δ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Α.Ε.
 13. «Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους οφειλών του κου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ».
 14. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην κα Μπρόζου Αναστασία».
 15. «Καθορισμός τιμής προστίμου σε ΘΕΜΕΘΛΟΝ ΑΤΕΕ για ρίψη μπαζών».
 16. «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΧΡΕΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡ. 4182/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ».
 17. «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡ. 4814/2013 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΟΦΕΙΛΗ ΤΗΣ Κ. ΑΡΣΕΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ».
 18. «Εξέταση αίτησης της Λαζαρίδη Δέσποινας με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για την ενταφιασμένη- στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου μας-Λαζαρίδη- Σαχπαζίδου Ασημούλα».
 19. «Εξέταση αίτησης του Κλειαρά Δημητρίου του Παναγιώτη με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου μας-Κλιαρά Παναγιώτη του Δημητρίου».
 20. Κατασκευή πεζοδιαδρομής περιμετρικά του γηπέδου ποδοσφαίρου «Καραμπουρνιώτη» στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Ολοκληρωμένη ανάπλαση Ευρύτερης περιοχής Ελαιορέματος» .
 21. Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος “ Future School “
 22. Αίτημα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών για καταβολή ενοικίου και Καταμερισμό δαπανών.
 23. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ»
 24. Διαβίβαση αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου ‘Ολοκλήρωση κατασκευής της αμφιθεατρικής αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη’ και γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
 25. Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Αναβάθμιση και Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Δασικής Ανψυχής-Άλσους Φιλύρου» συνολικού προϋπολογισμού 291,35€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
 26. «Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και έγκριση των από 12/02/2014 πρακτικών αυτής».
 27. Αξιολόγηση αιτήσεων υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ» για το έτος 2013-2014.
 28. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής τμηματικής παραλαβής της προμήθειας «Είδη φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού».
 29. Παραχώρηση πεδίου βολής
 30. «Προμήθειας ανταλλακτικών οργάνων γυμναστικής των γυμναστηρίων του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη προϋπολογισμού 2,850,00€».
 31. Έγκριση κατασκευής του έργου της με αρ.12/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Χορτιάτης», προϋπολογισμού 12.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού
 32. Έγκριση κατασκευής του έργου της με αρ.11/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Πανοράματος», προϋπολογισμού 12.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
 33. Έγκριση κατασκευής του έργου της με αρ.10/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων στη Δ.Ε. Πυλαίας», προϋπολογισμού 12.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
 34. Έγκριση της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2014».
 35. Τροποποίηση του κανονισμού δικτύου Αλληλεγγύης του Δήμου.
 36. Εισηγήσεις από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου στις 16/01/2014- Τροποποίηση δρομολογίων του ΟΑΣΘ.
 37. Εισηγήσεις από το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου στις 16/01/2014- Δημιουργία Δημοτικής χορωδίας στη Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου υπό τη δ/νση του κου Κεχαγιά Δημητρίου.
 38. “Έγκριση δαπανών και τρόπος εκτέλεσης, επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού σε περιοχές του Δήμου μας ”
 39. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με αριθμ. 109/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», προϋπολογισμού 24.600,00 ΕΥΡΩ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
 40. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής τμηματικής παραλαβής της προμήθειας «Έντυπα και δημιουργικό».
 41. Εισήγηση για τον εορτασμό της Καθαρής Δευτέρας στον Δήμο μας.
 42. Διαγραφή οφειλής προστίμων τέλους 2% καταστημάτων ετών 2005-2009 στον κ. Ζέκκα Βασίλειο του Αναστασίου.
 43. Εισήγηση για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με το Λύκειο Ελληνίδων.
 44. Έγκριση καταβολής δικαστικής δαπάνης που αφορά δύο απαλλοτριώσεις , ποσού 30846,09 €, εις βάρος του κωδικού έτους 2014, με αρ. 02.40.7424.101 [ Αποζημίωση για διάνοιξη οδών αι κοινοχρήστων ]
 45. Έγκριση για την τρίμηνη μίσθωση προκατασκευασμένων αιθουσών .
 46. Ανάκληση της υπ’αρ. 949/11-12-2013 απόφασης ΔΣ.
 47. Αποδοχή 1ης τροποποίησης της πράξης ‘‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ’’
 48. Αποδοχή 1ης τροποποίησης της πράξης ‘‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠANOΡΑΜΑΤΟΣ’’
 49. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση τουρνουά πετοσφαίρισης στο κλειστό γυμναστήριο Ασβεστοχωρίου.
 50. Παραχώρηση χρήσης τμήματος του χώρου Σχολικού Συγκροτήματος Πυλαίας επι της οδού Μιχ. Ψελλού , της Δημ. Κοιν. Πυλαίας , στη ΕΥΔΕ Ύδρευσης Αποχέτευσης-Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Θεσσαλονίκης για εγκατάσταση εργοταξίου του εργου “Αντιπλημμυρική προστασία ΧΑΛΙΛ-ΝΤΕΡΕ Πυλαίας.
 51. Εξώδικος συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης 87,75 τετμ. στην 022018 ιδιοκτησία, στην οδό Τζων Κέννεντυ της επέκτασης της ΔΕ Πυλαίας στο Ο.Τ. Γ 101Α (αιτούντες Αναγνωστάκη Βασιλεία συζ. Ιωαννη, Κοτζαμάνης Αστέριος του Νικ. , Μαγδαληνή Στεφάνου συζ. Χρήστου ).
 52. «Εξέταση αίτησης της Κάρλες Αριάδνης του Μιχαήλ με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου μας-Σταματιάδη Νικόλαο.
 53. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝΩ (4) ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ .
 54. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος πρώην Δημαρχείου Πυλαίας».
 55. Έγκριση «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τα υπαίθρια γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
 56. Έγκριση εκτέλεσης της «προμήθειας πλαστικών καθισμάτων για τις κερκίδες του δημοτικού γηπέδου Ποδοσφαίρου στον Χορτιάτη».
 57. Έγκριση της 2 2014 αποφ της ΔΚ Ασβεστοχωρίου με τίτλο «Διενέργεια εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών».
 58. Έγκριση απόφ 1 2014 της ΔΚ Ασβεστοχωρίου με θέμα Μετονομασία της στάσης Ιδρυμα
 59. Εγκριση της εργασίας σύμφωνα με την από 12/02/2014 Τεχνικής Εκθεσης του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου για την ”Μετακίνηση – Ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων οχημάτων”.
 60. Έγκριση της εργασίας σύμφωνα με την 18/2014 Μελέτη την Ασφάλιση Αυτοκινήτων Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το διάστημα 2014-2015 του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης ενδεικτικού προϋπολογισμού 78.800,00€.
 61. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 62. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
 63. Εγκριση της εργασίας σύμφωνα με την 12/02/2014 Τεχνικής Εκθεσης του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου για την ”Επισκευή Ελαστικών”.
 64. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «φωτοβολταϊκού συστήματος για το Δημαρχείο»
 65. Έγκριση προμήθειας «Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου».
 66. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΤΟΝΕΡ, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΜΕΛΑΝΕΣ.
 67. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους 2014.
 68. Έγκριση συνέχισης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Χορτιάτη.
 69. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ηλεκτρονικού χρονόμετρου 24’’-14’’ για το κλειστό γυμναστήριο της ΔΕ Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
 70. 1η εντολή μεταφοράς ΣΑΤΑ 2014
 71. Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 14/ 2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρηση – Κατασκευη Αθλητικων Εγκαταστασεων στην Τοπικη Κοινοτητα Εξοχης» προϋπολογισμού 131.500.00 ΕΥΡΩ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
 72. Αποδοχή ή μη της υπ΄ αριθμ. 4880/03-02-2014 ένστασης του Δημητρίου Μπρούζγου του Φρίξου Ε.Δ.Ε ανάδοχο του έργου «Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων», επί του υπ΄ αριθμ. 1727/15-01-2014 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα «Βεβαίωση Περαίωσης, Τελική Επιμέτρηση και επιπλέον εργασίες» με το οποίο απορρίπτεται το υπ. Αριθμ 60599/16-12-2013 έγγραφο του Αναδόχου.
 73. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για την «Προβολή, Ενημέρωση, Δημοσιότητα και Διοργάνωση εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας» του έργου «Προώθηση καινοτόμων λύσεων στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και λύσεων ευφυούς χρήσης ενέργειας για έξυπνες πόλεις της Μεσογείου – GRASP» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED.
 74. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ».
 75. Έκδοση Απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 01 / 07-01-2014 απόφαση του Συμβουλίου ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ με τίτλο «Διατύπωση γνώμης για μεταφορά στάσης ΄΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΥΛΑΙΑΣ΄΄ της Λ.Γ. 58 – Βενιζέλου/Πανόραμα/Διασταύρωση Χορτιάτη της Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ».
 76. Έγκριση υποβολής πρότασης στην υπ’ αριθμ. 1.18/16-12-2013 Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) με τίτλο «Δράσεις εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΞΕ) και έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια (3ο & 6ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας και 2ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος)»> προϋπολογισμού 235.000,00€ και αποδοχή των όρων της Πρόκλησης.
 77. Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή Παραλλαγής δικτύου Χ.Τ της ΔΕΔΔΗΕ, για την κάλυψη μέρους των αναγκών του έργου «Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας & Ενδοδημοτική Οδοποιία Τ.Δ Φιλύρου» συνολικού προϋπολογισμού 1.981,81€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
 78. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου Σχεδίου Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», κατηγορία περέμβασης1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητα 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 .
 79. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με την Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ για την προώθηση της αντίστοιχης πράξης “Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση”.
 80. Ακύρωση της με αριθμό 62/2014 απόφασης του ΔΣ με ΑΔΑ: ΒΙΡΥΩ1Ο-ΕΧΛ και έγκριση προμήθειας εντύπων.
 81. Ένταξη τμημάτων οδών στην εργολαβία με τίτλο « Συντήρηση ασφαλτοταπήτων τμημάτων οδικού δικτύου Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης» και αριθμό μελέτης 16/2013.
 82. Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών.
Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.