Σύλλογος Επαγγελματιών Ασβεστοχωρίου

Η οικονομική κρίση που ταλανίζει τα τελευταία χρόνια τη χώρα μας ώθησε τους επαγγελματίες του Ασβεστοχωρίου, προκειμένου να “επιβιώσουν”, να συνεργαστούν κάτω από την “ομπρέλα” ενός Συλλόγου, κάνοντας πράξη το ρητό “η ισχύς εν τη ενώσει”. Έτσι το 2011 ίδρυσαν το Σύλλογο Επαγγελματιών Ασβεστοχωρίου (Σ.ΕΠ.Α.) ο οποίος μεριμνά για την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των 65 μελών του και υποστηρίζει την ανάπτυξη της συναδελφικής τους αλληλεγγύης.

Πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, σκοποί του οποίου επίσης είναι:

Η συστηματική μελέτη των κοινών προβλημάτων των επαγγελματιών για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επίλυσή τους. Η παροχή υποστήριξης κάθε είδους και μορφής στα μέλη. Η συμβολή στην πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του τόπου μας. Η ενημέρωση των μελών στα γενικότερα προβλήματα της κοινωνίας και των επαγγελματιών. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα των μελών του σωματείου. Η συνεργασία με άλλους συλλόγους, συνδέσμους, ενώσεις, ομοσπονδίες κ.λ.π. ως και με κάθε φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. H με ανιδιοτέλεια, τόλμη, όραμα και σχέδιο ανάταση της πνευματικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των μελών και του τόπου μας. Η μελέτη, προαγωγή, προστασία, διεκδίκηση, κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών, εκπαιδευτικών, επιστημονικών και άλλων συμφερόντων των μελών του.

Πρόεδρος του συλλόγου είναι η Στέλλα Τζούλη – Νικήτα, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Λάμπρου, ταμίας ο Νικόλαος Κουγκουλέρης, γραμματέας η Σοφία Σίκου και μέλος του Δ.Σ. ο Νικόλαος Κοραντζής.

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Επίκαιρα θέματα, Σύλλογος Επαγγελματιών. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.