Συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 62 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21).

Αναγνώστες του testasv.local, συνεχίζουν να θέτουν το ερώτημα γιατί ο δήμος μας δε μεριμνά ώστε να μεταδίδονται διαδικτυακά, από το site του, οι συνεδριάσεις του δημοτικού του συμβουλίου, και να τις παρακολουθούν από τον υπολογιστή τους όσοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να μεταβούν στο δημαρχείο. Πρόκειται για ανέξοδη για το δήμο ενέργεια και ιδιαίτερα χρηστική, αφού αφενός θα ενημερώνονται οι δημότες άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και αφετέρου θα αξιολογούν τη στάση των εκπροσώπων τους στο δημοτικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από την παράταξη που ανήκουν. Στο εξής θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε προαναγγελία συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου την πρόταση αυτή με την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί…

Τα θέματα της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Φεβρουαρίου είναι τα εξής:

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

1.

Ένταξη νέων τμημάτων οδών στην εργολαβία με τίτλο « Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας & Ενδοδημοτική οδοποιία Τ.Δ Φιλύρου », με αριθμ. 16/2009 μελέτης της Δ.Τ.Υ. προϋπολογισμού 1.040.471,08€

 

2. 

Ενίσχυση του ΚΑ 30-7334.302 με ποσό 27,00 € από το αποθεματικό.

3.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης της μελέτης:

“ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ”, αρ. προεκτίμησης αμοιβής μελέτης: 13/08.

 

4.

Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 09/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις οδών δημοτικής ενότητας Χορτιάτη 2013», προϋπολογισμού 73.400,00 €, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού, ψήφιση πίστωσης .

5.

Συμπλήρωση της με αριθμό 227/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε την επιβολή ειδικού τέλους για αποζημιώσεις, αποπερατώσεις και ανεγέρσεις σχολικών κτιρίων.

 

6.

Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

 

7.

Πληρωμή τόκων υπερημερίας

8.

Έγκριση της κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής ενότητας Πυλαίας 2013» με αριθμ.μελέτης 8/2013

9.

Έγκριση της κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής ενότητας Πανοράματος 2013» με αριθμ.μελέτης 7/2013

 

10.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ και ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

11.

Ακύρωση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄(ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ –ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ-ΕΙΔΗ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ).

 

12.

«Eπιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Σταμπουλή Αστέριο του Ιωάννη

 

13.

Eπιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε Χατζηπούφλη Ανέστη του Ηλία.

14.

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε Χατζηπούφλη Θεόδωρο του Ηλία.

15.

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων σε Καρατσιώρη Μαριάνθη του Γεωργίου.

16.

Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην . Ελλάδα», αποδοχή του ποσού 10.000 $ από το πρόγραμμα.

17.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Συντήρηση πάρκων – χώρων πρασίνου του Δήμου 2013».

18.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Μυοκτονία – Εντομοκτονία σε κτίρια και χώρους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».

19.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ετήσια συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου-Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος»

20.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε Δημοτικά κτίρια και Σχολικές μονάδες του Δήμου μας».

21.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ανταλλακτικών για το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα XEROXWorkCentre 24»

22

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Εδέσματα Χριστουγέννων»

23.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «οστεοφυλακίων».

24.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «TΟΝΕΡ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΕΣ-ΜΕΛΑΝΕΣ».

25.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΕΛΑΣΤΙΚΑ».

26

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΕΙΔΗ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ».

27.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καθισμάτων για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Λίτσα Φωκίδη».

28.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ»

29.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας ανταλλακτικών για τα μηχανήματα του τμήματος Περιβάλλοντος-Πρασίνου

30

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

31.

« Εξέταση αίτησης για παράταση χρόνου ταφής ενταφιασμένου στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη».

 

32.

Εξέταση αίτησης για παράταση χρόνου ταφής ενταφιασμένου στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη».

 

33.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

34.

Έγκριση της 04/2013 μελέτης για «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

 

35.

«Πρόταση για μίσθωση χώρου για χρήση εργοταξίου»

 

36.

«α) αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013 με την μεταφορά πίστωσης ποσού 50.115,00 ευρώ από τον Κ.Α 02.20.6142.005 με τίτλο «Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων» στον Κ.Α. 02.20.6142.004 του ίδιου προϋπολογισμού με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων για το Νοσοκομείο Παπανικολάου» β)Έγκριση της υπ. Αριθμ. 02/2013 μελέτης για την εργασία αποκομιδής απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσσας (presscontainers) για το έτος 2013 στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, την ανάθεση σε ιδιώτη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας»

37.
 

«α) αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2013 με την μεταφορά πίστωσης ποσού 220.240,00 ευρώ από τον Κ.Α 02.20.6412 με τίτλο «Έξοδα μεταφοράς αγαθών – φορτοεκφορτωτικά» στον Κ.Α. 02.20.6736.005 του ίδιου προϋπολογισμού με τίτλο «Αποκομιδή απορριμμάτων πλύσιμο κάδων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων του Δήμου» β)Έγκριση της υπ. Αριθμ. 07/2013 μελέτης «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη»

 

38.

Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

39.

Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

40.

Τροποποίηση απόφασης της υπ’αρ.59/2011 του ΔΣ.

 

41.

«Έγκριση για την τρίμηνη Μίσθωση τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων τύπου πρέσας (χωρητ.>16Μ3) και ενός μηχανοκίνητου σαρώθρου, σύμφωνα με την 05/13 μελέτη- τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης.»

 

42.

Ένταξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» (Protecta) που υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ)

 

 

43.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος».

 

44.

Ανάκληση της υπ’αρ.14/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επανάληψη του αποτυχόντος διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την εκτέλεση της εργασίας «φύλαξη κτιρίων και χώρων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 113.053,74 ευρώ .Την έγκριση του τρόπου φύλαξης των Δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων με την προμήθεια τεσσάρων κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.500,00€.

 

45.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης αντηλιακών περσίδων.

46.

Μετάθεση χρόνου παραδόσης «Προμήθειας υλικών απαραίτητων για την κάλυψη αναγκών συντήρησης κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

47.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου:

“ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΝΔ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΞΟΧΗΣ”, αρ. μελέτης 05/09.

 

48.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

 

49.

Αναμόρφωση προυπολογισμού.

50.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην Καβακοπούλου Ευτυχία»

 

51.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Αποστολίδη Εμμανουήλ»

52.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Παρίση Αστερίου»

53.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην κα.Αποστολίδου-Λαζαρίδου Παυλίνα» .

54.

Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με τις Τοπικές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Δημοτική Κοινότητας Ασβεστοχωρίου της Δ.Ε. Χορτιάτη.

55.

Επιλογή σήματος του Δήμου.

56.

Καθορισμός σχολικής μονάδας.

57.

Κατανομή 2ης εντολής μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013.

58.

Έγκριση της εκτέλεσης της εργασίας « Φύλαξη κτιρίων και χώρων του Δήμου».

59.

Κλήρωση μελών επιτροπών από το Δημοτικό Συμβούλιο.

60.

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια υλικών έργων οδοποιίας 2013».

61.

Έγκριση κατασκευής του έργου της υπ. αρ. 24/2013 μελέτης αρχείου ΔΤΥ με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ», προϋπολογισμού προϋπολογισμού 967.808,09 €, (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού

 

62

Κατανομές ποσών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.