Συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Με 48 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στo Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων» με αρ.μελ. 107/2012 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκαταστάσεις επιστρώσεων μαρμάρων σε κοινόχρηστους χώρους » με αρ.μελ. 106/2012 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος οδού προς οικισμό ¨ΚΙΣΣΟΣ΄΄» με αρ.μελ. 42/2012 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγοντα έργα- παρεμβάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων» με αρ.μελ. 72/2011 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικεραυνική προστασία σχολείων» με αρ.μελ. 29/2012 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Λήψη απόφασης για επίσπευση της απαλλοτρίωσης διαφόρων ιδιοκτησιών για την διάνοιξη της οδού Ολύμπου στο τμήμα της μεταξύ των ΟΤ 85 και ΟΤ Γ 235 της ΔΕ Πυλαίας.

Διαγραφή ποσού 1.416,04 € από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης-αποχέτευσης στο όνομα Λιούτας Πασχάλης του Σταύρου και ισόποση επαναβεβαίωση στον πραγματικό οφειλέτη κ. Καμπόσο Βασίλειο του Παραδείση.

Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους, που αφορούν σε παραβάσεις ΚΟΚ.

Διαγραφή ταμειακής οφειλής από τους υπ’ αριθ. 486/2015 και 488/2015 χρηματικούς καταλόγους του Κοσκερίδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη.

«Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στην εταιρία Cinema Διασκέδαση ΙΚΕ και ανάκληση της υπ΄αριθ. 557/2014 Α.Δ.Σ ».

Εγκριση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου και του Αντιδημάρχου Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Παιδείας κ.Τιτόπουλου Ηρακλή στις 18-20/6/2015 στην Αθήνα για τη συμμετοχή τους στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ.

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου αρχείου στο κτίριο Πολεοδομίας» αρ. μελέτης 37/2013.

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΤΔ Ασβεστοχωρίου» αρ. μελέτης 93/2012.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4323/2015 (α΄43), ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τη μίσθωση χημικής τουαλέτας.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας αναμνηστικών πλακετών συμμετοχής των προσκεκλημένων χορωδιών στην 20η χορωδιακή συνάντηση δημοτικών σχολείων.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρους της προμήθειας «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών».

Επικαιροποίηση της με αρ. 787/12-11-2014 απόφασης ΔΣ που αφορούσε την προμήθεια Δορυφορικού Συστήματος εντοπισμού θέσης [ σταθμού GPS ] δυο συχνοτήτων και πακέτου δορυφορικού δικτύου για 6 (εξι) έτη , σε τροποποίηση της με αρ. 305/2014 απόφασης ΔΣ .

«Λήψη απόφασης για σύναψη δανείου αναχρηματοδότησης του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου των δεκαέξι (16) συναφθέντων δανείων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ύψους 4.571,697,67 ευρώ και επιλογή τραπέζης».

Διαγραφή ποσού 162,77 € από Χρηματικούς Καταλόγους.

Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αναφορικά με τον καθορισμό των κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια εμπορικής διαφήμισης.

« Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και έγκριση των Πρακτικών αυτής (17/6/2015) από το Δημοτικό Συμβούλιο».

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση τέως δημαρχείου και γυμνασίου Πανοράματος», αρ. μελέτης 64/2013.

Ανάκληση της 124/15-1-2015 ΠΑΥ ποσού 25.999,74€.

Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Συσκευών Πλοήγησης Αυτοκινήτου.

Αίτηση αναδόχου για 2η παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το 2014», αρ. μελέτης 04/2014 .

7η Αναμόρφωση προυπολογισμού.

Διαγραφή οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα Δ.Ε. Χορτιάτη».

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στo γήπεδο Δ.Ε. Πανοράματος».

Σύναψη Σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία¨ECOELASTICA A.Ε¨ για την συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών»

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ» με αρ. μελέτης 40/2013.

Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» αρ. μελέτης 21/2013.

Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών» (ομάδες Β και Γ) και σχετική τροποποίηση σύμβασης.

Aνάκληση της υπ’ αρ. 276/27-04-2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εκτέλεση της εργασίας –Επισκευή και συντήρηση οργάνων Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων» και λήψη νέας απόφασης.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη διατηρητέου μνημείου (Καμάρας) στη συμβολή της Περιφερειακής τάφρου με το Ελαιόρεμα στην Δ.Ε. Πυλαίας», αρ. μελέτης 57/2013

Τροποποίηση της 257/2015 Απόφασης Δ.Σ με την οποία εγκρίθηκε η 4/2015 εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας-Ζωής που αφορά την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη κυκλοφοριακή σύνδεση σε κόμβο της οδού πρόσβασης στο 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη με την οδό Θεσσαλονίκης – Φιλύρου

8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων και Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2015

Έγκριση Τακτοποιητικού πίνακα Εργασιών διάθεσης απρόβλεπτων δαπανών και χρήσης επί έλαττον του έργου με αριθμ. 16/2009 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ &ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Δ ΦΙΛΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 1,040.471,08€.

Διαγραφή ποσού 20,42 € από Χρηματικούς Καταλόγους

Έγκριση 1ου ΤΕΛΙΚΟΥ & ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) & του 1ου Πρωτοκόλλου Νέων Τιμών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ –ΠΑΡΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ» με αρ. μελ. 32/2011.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Α.Π.Θ. για την διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας στα όρια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Εισήγηση σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Γυμνασίου Πυλαίας», αρ. μελέτης 35/2013

Ακύρωση της υπ΄αριθμ 512/2015 Α.Δ.Σ για τον Εορτασμό της «Αγίας Παρασκευής Χορτιάτη» του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη – « Παραδοσιακό Κουρμπάνι» και ανάκληση της υπ’ αριθμ 564/2015 Π.Α.Υ.

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 499 ΑΔΣ με μερική ανάκληση της 600/2015 Π.Α.Υ και νέα Εισήγηση για τις εκδηλώσεις Μνήμης του Ολοκαυτώματος Χορτιάτη ».

«Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 510/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με ανάκληση της 566/2015 Π.Α.Υ και λήψη νέας απόφασης για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων «ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ 2015»

Έγκριση της εργασίας «Συντήρηση στάσεων λεωφορείων» με αριθ.μελ.64/2015

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.