Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 3 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στo Πανόραμα (Σαμανίδη 21) το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας-Χορτιάτη, με θέματα:

 

Εκδηλώσεις μνήμης ολοκαυτώματος ΧΟΡΤΙΑΤΗ.

 

Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ετήσια Συντήρηση & Υποστήριξη Εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου».

 

Έγκριση κατασκευής του έργου της υπ’ αρ. 35/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ κτιριου ΤΟΥ παλαιοΥ οικισμοΥ πανοραματοσ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», προϋπολογισμού 120.000,00 ΕΥΡΩ (αξία εργασιών 97.561,00€+ΦΠΑ 22.439,00€=120.000,00€) & καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «αναμνηστικών για την τελετή βράβευσης των εθελοντών». Αγορά ακινήτου στη δημοτική κοινότητα Χορτιάτη με σκοπό τη στέγαση ντοκουμέντων και αρχειακού υλικού σχετικών με το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη.  Έγκριση δαπάνης – Τροποποίηση προϋπολογισμού.

 

Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης της λειτουργίας του Δικτύου Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου.

 

Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 48/28-01-2015 σχετικά με την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας.  Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου Παροχής Τροφίμων σε αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης αλλά δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής.

 

Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή του έργου της με αριθμ. 33/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΧΟΡΤΙΑΤΗ», προϋπολογισμού 7.195,50 ΕΥΡΩ (αξία εργασιών 5.850,00€+ΦΠΑ 1.345,50€ = 7.195,50€).

 

Πραγματοποίηση τετραήμερων εκδηλώσεων «ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ 2015» και ψήφιση πίστωσης δαπάνης». Διοργάνωση Θεατρικών παραστάσεων Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος» Εισήγηση για τον Εορτασμό της «Αγίας Παρασκευής Χορτιάτη» του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη – «Παραδοσιακό Κουρμπάνι».

 

Έγκριση μίσθωσης χημικών τουαλετών σύμφωνα με την 53/2015 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης προϋπολογισμού 4.428,00€.

 

«ΕΚΠΤΩΣΗ 20% ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4315/24-12-14» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ) «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ¨ΑΜΑΔΡΥΑΣ¨ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ».

 

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 337/27.04.15 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Κ.Μ. και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

 

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας.

 

«Καταπολέμηση τρωκτικών και επιβλαβών εντόμων στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη».

 

Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών.

 

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας « Αλατιού οδικών δικτύων 2015».

 

Έγκριση εκτέλεσης της ΕΡΓΑΣΙΑ: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2015-2016».

 

Έγκριση εκτέλεσης της μίσθωσης «Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2015-2016».

 

Έγκριση συνέχισης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης στη Δημ. Ενότητα Πυλαίας Έγκριση συνέχισης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης στη Δημ. Ενότητα Πανοράματος. «Διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την έναρξη άσκησης των πρόσθετων πολεοδομικών αρμοδιοτήτων του Ν.3852/2010 από την Δ/νση πολεοδομίας του Δήμου μας».

 

Κανονισμός λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

 

Κήρυξη εκπτώτου από τη σύμβαση της εταιρείας SPIDER ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2014» με λήξη της ημερομηνίας παράδοσης στις 12.6.2015.

 

Έγκριση κατάθεσης στην Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θεσσαλονίκης των πρωτοτύπων αποδεικτικών καταβολής κρατήσεων της μελέτης ‘Έλεγχος μελετών και μελέτη ΚΕΝΑΚ 1ου ολοήμερου 12θέσιου δημοτικού σχολείου Εξοχής’ «Έγκριση δαπανών μετακίνησης δύο Αντιδημάρχων του Δήμου, στην Άγκυρα της Τουρκίας το διάστημα 15-18/4/2015, στα πλαίσια της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας και ψήφιση συμπληρωματικής πίστωσης συνολικού ποσού 335,32€ , για την κάλυψη αυτών».

 

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για το έργο «Εργασίες προσθήκης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Δημαρχείο – πολιτιστικό Πανοράματος» αρ. μελ. 57/2015.

 

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 653/2014 απόφασης Δ.Σ. περί της εκμίσθωσης για καλλιέργεια των υπ’ αριθ. 821, 748 και 744 ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 652/2014 απόφασης Δ.Σ. περί της εκμίσθωσης για καλλιέργεια του υπ’ αριθ. 793 χερσολίβαδου της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη» με αρ.μελ. 10/2012 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

 

Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη προστίμου από διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης.

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 108/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή – συντηρήσεις πεζοδρομίων 2014», προϋπολογισμού 130.000,00€ Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 61/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Διαμόρφωση κόμβου – Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης στην περιοχή του Λυκείου Φιλύρου», προϋπολογισμού 90.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.

 

Έγκριση της κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση τμήματος Πεζόδρομου Καρυωτάκη» με αριθμ.μελέτης 62/2015.

 

«Εξέταση αίτησης του Χαριζάνη Απόστολου του Γεωργίου  με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του  Δήμου μας-Χαριζάνη Γεώργιο του Αποστόλου».

 

7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων και Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2015.

 

«Έγκριση των Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 8/2015 και 36/2015».

 

Διαβίβαση ένστασης του αναδόχου του έργου κατασκευής της αίθουσας σχολικού γυμναστηρίου Φιλύρου κατά του 1ου Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους.  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4323/2015 (α΄43), ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 

Έγκριση αγοράς υπηρεσίας Αποστολής Σύντομων Μηνυμάτων (SMS). Διαγραφή οφειλής του κ. Ρικούδη Σπυρ.». Ορθή επανάληψη της 714/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου». Ορθή επανάληψη της 711/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

Εισήγηση για έγκριση εκτέλεσης της εργασίας “Ηχητική και φωτιστική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων του άρθρου 158 παρ. 3 (Ν. 3463) Δ.Κ.Κ που οργανώνει ο Δήμος”.

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ:

α. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ-ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ.

β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ.

 

 

 

 

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.