Συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Με 76 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του συνεδριάζει την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 7 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στo Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση του 3ου ολοήμερου 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας με το δίκτυο της ΕΥΑΘ ΑΕ, προϋπολογισμού 7.098,40€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

2. Έγκριση δαπάνης για επέκταση, συμπλήρωση, μετατόπιση ΦΟΠ και μιας καινούργιας παροχής σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου με το δίκτυο της ΕΗΕ, προϋπολογισμού 26.048,90 €, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

3. Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, της πράξης «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 18.450,00€.

4. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «Αποκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού δρόμου στο Φίλυρο».

5. Έγκριση εκτέλεσης της Προμήθειας «Καθίσματα για την Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου».

6. Διαβίβαση αίτησης αναδόχου για παράταση τμηματικής προθεσμίας του έργου ‘Αίθουσα σχολικού γυμναστηρίου Φιλύρου’ και γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ‘Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δημοτικό γήπεδο Φιλύρου’ προϋπολογισμού μελέτης 12.600,00 ευρώ με ΦΠΑ

8. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων α. ‘Ολοκλήρωση κατασκευής της αμφιθεατρικής αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη’ β. Διαμόρφωση τμήματος του υπ. αρ. 342 τεμαχίου οριστικής διανομής αγροκτήματος Φιλύρου (περιοχή ‘Αμαδρυάς’)’ και γ. ‘Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο δημοτικό γήπεδο Φιλύρου’

9. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2015

10.Ένταξη τμημάτων οδών στην εργολαβία με τίτλο « Ασφαλτοστρώσεις οδών 2014» και αριθμό μελέτης 104/2013.

11. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ».

12. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ανταλλακτικών (μέρη και εξαρτήματα) για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου»

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης δύο <2> Αδειών Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου.

14. «Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή σε επιτροπή».

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το Λύκειο Φιλύρου».

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας μηχανισμού στην είσοδο

του υπόγειου γκαράζ του Δημαρχείου».

17. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Τελάρων προστασίας των υαλοστασίων του αίθριου του Δημαρχείου».

18.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας μηχανογραφικών τριπλοτύπων είσπραξης για τις ανάγκες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».

19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Φυτοπαθολογικό υλικό για τις δενδροστοιχίες, πάρκα και γήπεδα του Δήμου».

20.Διαγραφή συνολικού ποσού 4.459,68€ με τις προσαυξήσεις από τους υπ΄ αριθ. 3402, 3456, 3542 και 3520/2015 Χρηματικούς Καταλόγους και επαναχρέωση στον πραγματικό οφειλέτη.

21. Διαγραφή ποσού από τους υπ΄ αριθ. 107, 108, 109,110, 111 και 117 /2014 Χρηματικούς Καταλόγους και επαναχρέωση στον πραγματικό οφειλέτη

22.Αντικατάσταση εκπροσώπου στην αστική εταιρία με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ανατ. Θεσσαλονίκης».

23.Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και έγκριση των Πρακτικών αυτής (3/3/2015) από το Δημοτικό Συμβούλιο»

24.«Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και έγκριση των Πρακτικών αυτής (10/2/2015) από το Δημοτικό Συμβούλιο»

25. Διαγραφή οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους

26. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ» έτους 2014

27.Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους χρήσης κενοταφίων (Δ/Κ Ασβεστοχωρίου) ετών 2010-2012

28. Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

29. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης του Δικτύου Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου.

30. «Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας στην οδό Παραφεντίδου & Παύλου Μελά»

31.«Αίτημα του κ ΚΟΜΜΑΤΙΗ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ για επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης της εκδήλωσης την παραμονή της Πρωτοχρονιάς»

32. «Αίτημα του κ ΚΟΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για μείωση μισθώματος έκτασης επί των οδών Φιλελλήνων και Δημοκρατίας στο Ασβεστοχώρι»

33. «Αίτηση της εταιρίας Forthnet Α.Ε. για μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος ακινήτου στη θέση «Ύψωμα Προφήτης Ηλίας» στην περιοχή «Αδαμιά» της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου»

34. «Εξέταση αίτησης της Μαστροθανάση Θεοδώρας με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου μας- Μαστροθανάση Νικόλαο»

35. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

36. Αναμόρφωση – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής

τμήματος του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στην γωνία των οδών Γληνού & Βιζβίζη» με αρ. μελ. 19/2009

38.Οριστική Παραλαβή της Εργασίας «ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ» με αρ. μελ. 24/2014

39. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Διάθεσης Απρόβλεπτων Δαπανών του έργου με αριθμ. 67/2014 μελέτης της .Τ.Υ. με τίτλο «Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων – Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2014», προϋπολογισμού 63.000,00€

40.« Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο ’’Ανάθεση Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας ‘’ (αρ. μελέτης 25/2015) , προϋπολογισμού 7.350,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής »

41. Έγκριση κατασκευής του έργου της με αρ. 39/2015 μελέτης της ΤΥ με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2015», προϋπολογισμού 290.000,00 €, καθορισμός τρόπος εκτέλεσης αυτού.

42. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος « Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2015»

43. Έγκριση υλοποίησης προγράμματος «Παιδικές Κατασκηνώσεις 2015»

44. Έγκριση προμήθειας υλικών εξοπλισμού Δημοτικών αθλητικών Εγκαταστάσεων.

45. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Αλατιού οδικών δικτύων έτους 2014 για τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη»

46. Έγκριση της κατασκευής του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων» με αριθμ. μελέτης 40/2015

47. Έγκριση της κατασκευής του έργου «Εργασίες – κατασκευές στο κτίριο του νέου αμαξοστασίου» με αριθμ. μελέτης 41/2015

48. Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ετήσια Συντήρηση Εξοπλισμού Ασύρματου Δικτύου (Wi-Fi) για τη Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας και τη Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος»

49.Έγκριση υπηρεσίας διενέργειας μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

50.Έγκριση διενέργειας εργασίας «αποτύπωσης και καταγραφής του συνολικού υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού των οδών και πλατειών του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης του.

51. Έγκριση διενέργειας εργασίας «αποτύπωσης και καταγραφής του συνολικού υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού των οδών και πλατειών του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης του».

52.Ορισμός υπολόγου για εκκρεμείς λογαριασμούς έργων της ΤΕΟ Α.Ε. Συγκεκριμένα το έργο με αρ. μελέτης 16/2013 και τίτλο «Συντηρήσεις ασφαλτοταπήτων τμημάτων οδικού δικτύου Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης».

53. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 32/2014 μελέτης της .Τ.Υ. με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή Δημοτικού κτιρίου όπου στεγάζεται το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας», προϋπολογισμού 12.580,00€

54. Έγκριση απόφασης κοπής μεμονωμένων δένδρων στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου

55. Έγκριση κατασκευής του έργου της με αρ. 38 /2015 μελέτης της ΤΥ με τίτλο «Ηλεκτροφωτισμός οδών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2015», προϋπολογισμού 200.000,00 €, καθορισμός τρόπος εκτέλεσης αυτού.

56. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ANAKAINIΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ» αρ. μελ. 40/2013.

57. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015.

58. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΥΣ & ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» με αριθ. μελ.88/2012

59.Έγκριση καταβολής 40.564,83€ για εξόφληση οφειλομένων τόκων αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 1 του διαγράμματος της 6830/1996 Πράξη τακτοποίησης αναλογισμού από οδό μεταξύ των ΟΤ 73 ΚΑΙ 75 Πανοράματος.

60.Προμήθεια αναλογίων ομιλητών για τις πολιτιστικές Αίθουσες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

61.Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «έντυπα και δημιουργικό» – Ψήφιση πίστωσης: Έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά (6420,60€)

62.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ»

63.Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρα του Παιδικού Βιβλίου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

64. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων Εθιμοτυπίας

65. Ανάκληση απόφασης 90/2015.

66.Ημερίδα με θέμα το θέατρο και την υποκριτική τέχνη «Εναλλακτική προσέγγιση της τέχνης και του πολιτισμού».

67.«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου Τιτόπουλου Ηρακλή στις 5/7-2/2015 στην Αθήνα για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.»

68. «Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου Τιτόπουλου Ηρακλή για τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συβουλίου του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. στις 11-13/12/2014 στην Αθήνα.

69. «Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του δημοτικού συμβούλου κ.Τιτόπουλου Ηρακλή για τη συμμετοχή του σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. στις 28-29/11/2014 στην Αθήνα

70. Τροποποίηση συμβάσεως – Μετάθεση χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2014” της αναδόχου εταιρείας SPIDER YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. γα τις 10.04.2015.

71. Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένη

ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Ελαιορέματος»

72. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παρακάτω έργων.

73. Έγκριση της …../2015 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας-Ζωής που αφορά την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη κυκλοφοριακή σύνδεση σε κόμβο της οδού πρόσβασης στο 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη με την οδό Θεσσαλονίκης – Φιλύρου καθώς και έγκριση της μελέτης φωτεινής σηματοδότησης

74. Έγκριση – Τμηματική Παραλαβή Μελέτης με αρ. 71/14 και τίτλο «Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων» που αφορά τη μελέτη εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε κόμβο της οδού

πρόσβασης στο 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη με την οδό Θεσσαλονίκης – Φιλύρου

75. Έγκριση φιλοξενίας μελών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο 100 ανασφάλιστων γυναικών στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη.

76. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Αναπτυξιακής Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

 

 

 

 

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.