Συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Με 83 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του, συνεδριάζει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στo Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

   

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

«Τροποποίηση συμβάσεως – Μετάθεση χρόνου υλοποίησης έργου».

 

«Καταβολή ποσού 559 Ευρώ εις βάρος του κωδικού 00-6053 υπό τον τίτλο “Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων” για καταβολή υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (Τ.Α.Δ.Ι.Θ.) ως ετήσια ασφαλιστική εισφορά έτους 2014 δια τον έμμισθο δικηγόρο του Δήμου Κωνσταντίνο Ν. Παπαδόπουλο».
Έγκριση καταβολής ετήσιας εισφοράς 2% υπέρ του Ε.Τ.Α.Α./Τ.Υ.Δ.Θ. (Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων/Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης), επί της ετήσιας αμοιβής 2014 του Δικηγόρου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, ποσού 514,86 Ευρώ».
Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους» , αρ. μελέτης 38/2014 .
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Διάθεσης Απρόβλεπτων Δαπανών του έργου με αριθμ. 38/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους», προϋπολογισμού 163.000,00€ .
Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 18/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2015», προϋπολογισμού 130.000,00 ΕΥΡΩ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού .
Αίτηση αναδόχου για δεύτερη παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη διατηρητέου μνημείου (Καμάρας) στη συμβολή της Περιφερειακής τάφρου με το Ελαιόρεμα στην Δ.Ε. Πυλαίας», αρ. μελέτης 57/2013 .
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ‘Διαμόρφωση τμήματος του υπ. αρ. 342 τεμαχίου οριστικής διανομής αγροκτήματος Φιλύρου – περιοχή ‘Αμαδρυάς’ προυπολογισμού μελέτης 73.362,00 ευρώ με ΦΠΑ.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρόσβασης λεωφορείων στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας» με αρ.μελ. 06/2012 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
Έγκριση εκτέλεσης της «Προμήθεια υλικών οικοδομικών έργων 2015» .
Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ , για την λειτουργία του 3ου ολοήμερου 6θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας προϋπολογισμού 9.183,06 και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ».
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στο γήπεδο Πυλαίας 2015».
Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στην εταιρία «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ – ΘΕΑΜΑ Μ.Ι.Κ.Ε. ».
Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στην επιχείρηση «ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ».
Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 19/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2015», προϋπολογισμού 130.000,00 ΕΥΡΩ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας υλικών θέρμανσης» αρ. μελ. 17/2015
Έγκριση χορήγησης δεκατριών (13) υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ» για το σχολικό έτος 2014 – 2015 και καθορισμός όρων προκήρυξης.
Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας-Χορτιάτη της υπ’ αριθ. 158/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα «Ψήφιση του Προϋπολογισμού της Κ.Ε.Π.Α.Π έτους 2015, έγκριση του ετησίου προγράμματος δράσης της ΚΕΠΑΠ 2015 και του πίνακα στοχοθεσίας».
«Εξέταση αίτησης του Βασιλειάδη Χρήστου του Νικολάου με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Τοπικής Κοινότητας Εξοχής  του  Δήμου μας- Βασιλειάδη Δημήτριο του Νικολάου ».
«Εξέταση αίτησης της Μαρινοπούλου Δανάης του Αποστόλου με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη  του  Δήμου μας- Μαρινόπουλου Αποστόλου του Σωτηρίου».
«Εξέταση αίτησης της Χριστοφορίδου Χρυσής του Γρηγορίου με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Τοπικής Κοινότητας Εξοχής  του  Δήμου μας- Χριστοφορίδη Θεόδωρο του Χαραλάμπους ».
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους .
Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας α)φωτοτυπικού υλικού & β) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου».
«Αναμόρφωση-λογιστική τακτοποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2014 κατόπιν ελέγχου τελικών απολογιστικών στοιχείων».
Σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη.
«2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2015 και ψήφιση πιστώσεων».
Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 15/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων 2015», προϋπολογισμού 155.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού .
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία «H&M HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ»,«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ), που βρίσκεται στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, σε χώρο (κωδικός αριθμός κατ/τος Α10) εντός του εμπορικού κέντρου με την επωνυμία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (MEDITERRANEAN COSMOS)», επί της οδού ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 5-7 ΘΕΣΗ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (εκτός σχεδίου περιοχή).
«Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους οφειλών, που αφορούν σε ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από καταστάσεις επιστρεφόμενων τελών ΔΕΗ και από χρέωση ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου».
«Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και έγκριση των από 05/02/2015 πρακτικών αυτής».
«Πληρωμή ιδιώτη-μέλους για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014».
«Αίτημα για πληρωμή αναλογίας ετήσιου τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο».
«Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας στην οδό Παραφεντίδου & Παύλου Μελά».
Έγκριση διενέργειας προμήθειας «γάλακτος για το προσωπικό του δήμου».
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (8ΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρους της προμήθειας «Kάδων απορριμμάτων για το έτος 2014».
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Eιδών καθαριότητας και ευπρεπισμού».
Παράταση χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας «Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2014” της αναδόχου εταιρείας SPIDER YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Σειρήνων (ΣΣ) πολιτικής Άμυνας».
Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Ειδών εστίασης και τροφίμων».
Λήψη απόφασης σχετικά με την 38 / 2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

 

Λήψη απόφασης σχετικά με την 638 / 2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Έγκριση εκτέλεσης της Προμήθειας «Δύο καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Πυλαίας-Χορτιάτη».

 

«Έγκριση της προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη έτους 2015 σύμφωνα με την 13/2015 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης προϋπολογισμού 104.985,32 € με ΦΠΑ 23%».

 

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ”, αρ. μελέτης 33/2014.
Έγκριση της κατασκευής του έργου «Επεμβάσεις αποκατάστασης αστικού εξοπλισμού» με αριθμ. μελέτης 11/2015

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ(ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΕ «ΚΙΣΣΟΣ ΕΜΟ»)

 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Τόνερ, μελανοταινίες, μελάνες» – ομάδα ανακατασκευασμένων αναλώσιμων.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» .
Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηρακλή Τιτόπουλου στην Αθήνα.
Ορισμός πολιτικού υπεύθυνου και συντονιστή προγράμματος του ΕΔΔΥΠΠΥ.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ .
Έγκριση διενέργειας προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 10/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για τοποθέτηση ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Δ.Ε Πυλαίας», προϋπολογισμού 12.000,00€.
Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 23/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015», προϋπολογισμού 125.000,00 ΕΥΡΩ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού .
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παρακάτω έργων:

  1. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου: «Εργα διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων » αρ. μελέτης 34/2010 Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη.
  2. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου: «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος » αρ. μελέτης 18/2011 Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη
  3. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων » αρ. μελέτης 19/2011 Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη .
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παρακάτω έργων:

  1. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου: «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας » αρ. μελέτης 8/2011 Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη
  2. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου: « Εργασίες επισκευής – συντήρησης σχολικής μονάδας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας» αρ. μελέτης 17/2010 Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη.
2η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015.
Έγκριση της κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση χώρων για τη τοποθέτηση κάδων» με αριθμ. μελέτης 16/2015.
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παρακάτω έργων:

  1. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη» αρ. μελέτης 14/2011 Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη.
  2. Προσωρινή και Οριστική παραλαβή έργου «Συντηρήσεις αγροτικών δρόμων» αρ. μελέτης 71/2011 Δήμος Πυλαίας- Χορτιάτη
Έγκριση παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Προετοιμασία και υποστήριξη Φακέλου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τη δημιουργία μόνιμης έκθεσης παιδικού παιχνιδιού για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων»
Τροποποίηση (συμπλήρωση) του άρθρου 5 της προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Δ.Κ. Χορτιάτη» με τα στοιχεία της διατιθέμενης πίστωσης έτους 2015.
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των αιθουσών εκδηλώσεων και εκθέσεων του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
Έγκριση μετάβασης των Αντιδημάρχων Καθαριότητας εκτός έδρας.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 281/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη σύνθεση της Επιτροπής Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων και Επικειμένων (αρ. 1 του Π.Δ. 5/1986) που περιλαμβάνονται στις Πράξεις Εφαρμογής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Μεταβολές σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2015-2016.
Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 20/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 12.594,00 ΕΥΡΩ (αξία εργασιών 10.239,12€+ΦΠΑ 2.355,00€ = 12.594,12€) και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού .

 

Έγκριση μελέτης και δαπάνης για την σύνταξη μελέτης σύμφωνα με την υπ. αρ. 12/2015 προεκτίμηση αμοιβής της Δ.Τ.Υ. με τίτλο ‘Προεκτίμηση αμοιβής μελέτης, για καταγραφή, αποτύπωση κλπ. ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στα πλαίσια ελέγχου δηλωθέντων επιφανειών ακινήτων στα όρια του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη’ προυπολογισμού 27.387,18 ευρώ με ΦΠΑ.
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας: «Bιβλιοδεσία των Ληξιαρχικών πράξεων των Ληξιαρχείων Πυλαίας, Πανοράματος και Ασβεστοχωρίου του Δ. Πυλαίας- Χορτιάτη ετών 2013,2014&2015» ποσού 1.254,60 €.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ της υπ’ αριθμ. 496 / 23-07-2014 Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με «Προσωρινή, πιλοτικού χαρακτήρα Τοπική Κυκλοφοριακή Ρύθμιση Ισχύος ΕΞΙ (6) μηνών στην Δημοτική Ενότητα ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Μονοδρόμησης τμήματος οδού ΧΑΡΑΛ. ΓΑΛΑΝΟΥ, από οδό ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ έως και προς ανώνυμη οδό, προ της οδού ΑΘΑΝ. ΔΙΑΚΟΥ»

 

Εισήγηση σχετικά με την διαδικασία & το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού Μελέτης Κατασκευής Νέου Δημοτικού Σχολείου Φιλύρου.

 

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με αριθμ. 24/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις υπαιθρίων και κοινόχρηστων χώρων», προϋπολογισμού 24.000,00 €, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.

 

«Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου, στις 5-7/2/2015 στην Αθήνα για συνάντηση στο Υπουργείο Toυρισμού και στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Ισότητας της ΚΕΔΕ και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,03€ για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Τόνερ, μελανοταινίες, μελάνες» για το έτος 2015
Έγκριση της υπ αριθ. 55/ 2015 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν της υπ αριθ. 3964/5-2-2015 αιτήσεως της εταιρείας εταιρίας με την επωνυμία “ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & Σια Ο.Ε. – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.
Έγκριση της υπ αριθ. /2015 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για εξώδικο συμβιβασμό κατόπιν της υπ αριθ. 4998/13-02-2015 αιτήσεως της εταιρείας ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.”

 

Παραχώρηση στο Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη κατεχόμενου διπλού οικογενειακού τάφου και επιστροφή καταβληθέντος ποσού 4.374,20€ .
Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας αυλαίας, κουϊντών και κουρτινών σκίασης Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.282,11 με ΦΠΑ και καθορισμός διαδικασίας επιλογής προμηθευτή
Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου
Ψήφισμα για την άρση απαγόρευσης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στους ΟΤΑ.
Ψήφισμα για την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Δημοτική Ενότητα Πυλαίας.

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.