Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Με μοναδικό θέμα στην Ημερήσια Διάταξή του, “Εισήγηση για τον εορτασμό του τριημέρου της Καθαρής Δευτέρας στον Δήμο μας”, συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 3 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στo Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Εξάλλου, την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 3 μ.μ., θα συνεδριάσει με 12 θέματα στην Ημερήσια Διάταξής της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.

Περισυλλογή –Φιλοξενία Αδέσποτων Ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη

 2.

Περισυλλογή –Φιλοξενία Αδέσποτων Ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας

3.

Περισυλλογή –Φιλοξενία Αδέσποτων Ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος

4.

Ψήφιση Πίστωσης 150.000,00€ «για την χρηματοδότηση της Κ.Ε.Π.Α.Π. για το έτος 2015

5.

Ψήφιση πιστώσεων για υποχρεωτικές δαπάνες»

6.

Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την προμήθεια «Εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία του Εκκλησιαστικού Ξενώνα Φιλοξενίας του ιδρύματος Παπαγεωργίου στην ΤΚ Εξοχής» – Κατακύρωση

7.

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας – Σύνταξη όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο της με αρ. 3/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις οδών δημοτικής ενότητας Πανοράματος 2015», προϋπολογισμού 100.000,00€ και ψήφιση πίστωσης

8.

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας – Σύνταξη όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο της με αρ. 4/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις οδών δημοτικής ενότητας Χορτιάτη 2015», προϋπολογισμού 134.000,00€ και ψήφιση πίστωσης

9.

Κατάρτιση όρων δημοπρασίας – Σύνταξη όρων διακήρυξης της δημοπρασίας, συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο της με αρ. 2/2015 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις οδών δημοτικής ενότητας Πυλαίας 2015», προϋπολογισμού 118.000,00€ και ψήφιση πίστωσης

10.

Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου από θεομηνίες στον οικισμό Αμπελάκια Τ.Κ Φιλύρου» με αριθμ. μελέτης 9/2015 και ψήφιση πίστωσης

11.

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 3964/5-2-2015 αιτήσεως της πληρεξούσιας δικηγόρου της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία “ΜΑΡΑΓΚΟΣ Θ. & Σια Ο.Ε. – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ” για εξώδικο συμβιβασμό και ψήφιση πίστωσης ποσού 50.164,40 Ευρώ εις βάρος του κωδικού 02.00.6492 υπό τον τίτλο “Δικαστικά έξοδα” κατόπιν της υπ’ αριθ. 9402/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

12

Μη άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 2256/2014 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ’

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.