Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Με 36 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στις 7μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου ” ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ αποπεράτωσης για την ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΓΕΛ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ” μελ. 92/2013.

2.«Κατάληψη Ορισμένου Χρόνου τμήματος Πεζοδρομίου επί της οδού ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ – αρ. 21 στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας, για περιοδική ανάπτυξη μεταλλικής ράμπας φορτοεκφόρτωσης ».

3.Αναμόρφωση – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2014.

4.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση Αθλητικού Χώρου για τις ανάγκες του 2ου Δημοτικού Σχολείου» αρ. μελέτης 97/2012.

5. Αριθμός αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – Ύψος και τρόπος είσπραξης καταβαλλόμενου τέλους.

6.Έγκριση εκμίσθωσης αδείας εκμετάλλευσης περιπτέρου της Πλούτσου Τριανταφυλλιάς χήρας Ιωάννη, που βρίσκεται επί της οδού έναντι Κοιμητηρίων Δήμου Θεσσαλονίκης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

7.«13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2014».

8.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών».

9.«Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ‘’ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ‘’».

10.Η βελτίωση της βατότητας αγροτικού δρόμου στο Πανόραμα από την ιδιωτική εταιρία Mega sprint guard με δικές της δαπάνες και για λογαριασμό του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

11.Έγκριση της καταβολής δαπάνης ποσού 103.405 € σε δύο δόσεις για καταβολή της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 021616 [ Νικολαΐδη- Μαραβέλια ] του ΟΤ Γ 228 Πυλαίας εις βάρος του ΚΑ 02.40.7424.004 έτους 2014 [ Αποζημιώσεις κοινοχρήστων-οδών ] .

12.Έγκριση της καταβολής δαπάνης 124.435,02 € για την αποζημίωση έκτασης 210,69 τετ.μ της ιδιοκτησίας 0502082 και των επικειμένων εγκαταστάσεων σε αυτήν και έκτασης 22,44 τ.μ. Της ιδιοκτησίας 0502075 και των επικειμένων εγκαταστάσεων σε αυτήν, που απαλλοτριώνονται απο τον Χώρο Δημοτικού σχολείου ΟΤ 70 της Δ.Ε. Εξοχής, με επικαιροποίησής της με αρ. 527/2014 απόφασης ΔΣ Πυλαίας-Χορτιάτη.

13.Λήψη νέας απόφασης επί εξώδικου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης 87,75 τ.μ. στην 022018 ιδιοκτησία, στην οδό Τζων Κέννεντυ της επέκτασης της ΔΕ Πυλαίας στο Ο.Τ. Γ 101Α (αιτούντες Αναγνωστάκη Βασιλεία συζ. Ιωάννη, Κοτζαμάνης Αστέριος του Νικ. , Μαγδαληνή Στεφάνου συζ. Χρήστου )σε αναθεώρηση της με αρ. 134/2014 απόφασης ΔΣ .

14.Έγκριση εξωδίκου συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδος έκτασης 236,90 τ.μ. Της ιδιοκτησίας 030512 του ΟΤ Γ 214 της ΔΕ Πυλαίας [αίτηση Αρ. Παλαμηδους] υποχρέωση που βαρύνει τον

15.Έγκριση της καταβολής δαπάνης ποσού 36.612,96 € για την αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας του μεριδίου Κοσμά Χριστόπουλου στην ιδιοκτησία με αρ. 0203012- ΟΤ 114 Εξοχής με βάση την με αρ. 574/2014 απόφαση Εφετείου Θεσσαλονίκης και των δικαστικών εξόδων εις βάρος του ΚΑ 02.30.7111.001 [Αποζημιώσεις γης Εξοχής]

16.Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Αργαλαβίνη Νικόλαο του Δημητρίου και Φράγκο Νικόλαο του Κων/νου

17.Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ετήσια Υποστήριξη Λογισμικού iNODE».

18.Έγκριση διενέργειας προμήθειας Συστήματος Καταγραφής Τηλεφωνικών Κλήσεων για το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

19.Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ετήσια Συντήρηση – Υποστήριξη Συστήματος Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης».

20.«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ».

21.«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην εταιρία ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΝΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» .

22.«Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους, που αφορούν σε Τ.Α.Π.»

23.«Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους οφειλών, που αφορούν σε ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ από καταστάσεις επιστρεφόμενων τελών ΔΕΗ και από παραβάσεις ΚΟΚ»

24.«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου στις 4/7/2014 στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους».

25.«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου και του Προέδρου Δημ. Συμβουλίου κ.Γεράνη Μιχαήλ στις 26-27/6/2014 στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους».

26.Λήψη απόφασης σχετικά με την πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης της δέσμευσης χώρου ως Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. 206 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη

27.Απαλλαγή της Χρυσάνθης Μιχαηλίδου από οφειλή ύψους  1438,01 ευρώ που προέκυψε από τέλη χρήσης Κοιμητηρίων, λόγω οικονομικής αδυναμίας »

 28. Εξέταση αίτησης του Φυσικούδη Πασχάλη με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για την ενταφιασμένη- στο Δημοτικό  Κοιμητήριο  της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του  Δήμου μας- Φυσικούδη Ελένη του Πασχάλη»

29. «Εξέταση αίτησης της Παπαδοπούλου Χρυσάνθης του Οδυσσεά με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό  Κοιμητήριο  της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του  Δήμου μας- Παπαδόπουλο Οδυσσέα του Ιωάννη».

30. «Εξέταση αίτησης της Σαχπαζίδου Έλενας του Στεπάν με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό  Κοιμητήριο  της  Τοπικής Κοινότητας Εξοχής  του  Δήμου μας- Σαχπαζίδη Κων/νο του Πάβελ».

 31. «Εξέταση αίτησης του Καριμπίδη Ιωάννη του Γεωργίου με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό Κοιμητήριο  της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου του  Δήμου μας- Τελιανίδη Κων/νο του Χαράλαμπου».

32.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 97/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος 2014», προϋπολογισμού 50.000,00€.

33.«Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.»

 34.Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας για την «Υλοποίηση Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση ‘e-Βοήθεια στο Σπίτι’», βάσει της με αρ. 03/2014 μελέτης του τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

35. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας στο Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΕΛΠΙΔΑ

 36.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συνδιοργάνωση συναυλίας σχετικά με την απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Δημοτική Ενότητα Πυλαίας πλησίον του 2ου Δημοτικού Σχολείου, του 1ου Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλαίας.

 

 

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.