Συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Με 71 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στις 8μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

Α/Α

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.

Συγκρότηση Επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται μετά από μελέτες που εκπόνησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

2.

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΑΠΗ ΣΤΟ ΟΤ Γ 164» αρ. μελ. 90/2013, αρχ. προϋπολογισμού 45.800,00€

3.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πυλαίας» με αρ. μελ. 53/2012

4.

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 6/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «KΑΘΕΤΟΙ ΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΟΤ 42 ΤΗΣ Τ.Κ ΕΞΟΧΗΣ », προϋπολογισμού 73.000.008€,

5.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης της μελέτης: “Μελέτη για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πανοράματος ”, αρ. προεκτίμησης αμοιβής μελέτης: 49/2014

6.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης της μελέτης: “Μελέτη για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πυλαίας ”, αρ. προεκτίμησης αμοιβής μελέτης: 50/2014.

7.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης της μελέτης: “Μελέτη για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χορτιάτη ”, αρ. προεκτίμησης αμοιβής μελέτης: 51/2014.

8.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» με αρ.μελ. «86/2012».

9.

Έγκριση της εργασίας για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη σύμφωνα με την 50/2014 μελέτη του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου

10.

Έγκριση της εργασίας για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη, σύμφωνα με την 48/2014 Τεχνική Περιγραφή Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου με τίτλο «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη».

11.

Συμπληρωματική κατανομή ΣΑΤΑ 2014 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2014.

12.

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση εργασιών με τίτλο «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Δ.Κ. Χορτιάτη».

13.

Εισήγηση για την έγκριση προμήθειας επετειακού Λευκώματος για τα 70 χρόνια από το Ολοκαύτωμα Χορτιάτη, εκδόσεως ΕΛ.ΤΑ.

14.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

15.

Διοργάνωση κοινωνικής ενημερωτικής εκδήλωσης με φιλανθρωπικό σκοπό.

16.

Διοργάνωση θεατρικής παράστασης.

17.

Διοργάνωση εκδήλωσης “Αρσακλιώτικα” 2014 .

18.

Ανάκληση της υπ’αριθ. 945/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιπιβολή προστίμου για διενέργεια αυθαίρετης διαφήμισης στην εταιρία «ΜΠΑΛΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ –ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ» και έκδοση νέας σε εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν.2946/01 .

19.

Επιβολή προστίμου στον εκπρόσωπο του συνδυασμού «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ» για διενέργεια παράνομης υπαίθριας

Διαφήμισης.

20.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Εξοπλισμός του ΟΤ 72 και των αθλητικών εγκαταστάσεων επί της Δημοτικής οδού Θέρμης Πανοράματος».

21.

Παράταση χρόνου παράδοσης για την προμήθεια «Περίφραξη-εξοπλισμός παιδικής χαράς στην οδό Γαλανού της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος»

22.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων»

23.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Τεσσάρων ξύλινων αποθηκών σχολείων».

24.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Oρειχάλκινης παράστασης προσφύγων Ποντίων Φιλύρου»

25.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ανταλλακτικά και υλικά για κηπουρικές και υδραυλικές εργασίες» (ομάδα Α και μέρος ομάδας Β)

26.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ανταλλακτικά και υλικά για κηπουρικές και υδραυλικές εργασίες – μέρος ομάδας Β (117 είδη) που απέβη άγονο»

27.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την «Προμήθεια καθισμάτων

για χρήση σ στο 342 τεμάχιο οριστικής διανομής αγροκτήματος Φιλύρου περιοχή

Αμαδρυάς».

28.

«Καθορισμός εξόδων παράστασης Πρόεδρου & Αντιπροέδρου και καταβολής αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Ν.Π.Δ.Δ.)»

29.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ»

30.

Προμήθεια μηχανογραφικών τριπλοτύπων είσπραξης για τις ανάγκες της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

31.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Χριστοφορίδη Χρήστου.»

32.

Διαγραφή οφειλής του κ. Ρικούδη Σπυρίδων»

33.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Ψάλτου Δημητρίου.»

34.

Διαγραφή οφειλής της κ. Χαλισιάνη Φωτεινής»

35.

«Διαγραφή οφειλής της κ. Αγγελίδου Γαλατινής. »

36.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Καρπούζη Χρήστου.»

37.

«Διαγραφή χρέους της κ. Ρούτου –Μοσχοπούλου Παρθένας».

38.

«Διαγραφή οφειλής της κ. Γιαννακοπούλου Αθανασίας.»

39.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Σαρδή Ιωάννη».

40.

Διαγραφή προσαυξήσεων χρηματικού καταλόγου του κ. Χατζηστογιάννη Χαρισίου.

41.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Ξάκη Νικόλαου»

42.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Ζιάνα Γεωργίου.»

43.

«Διαγραφή οφειλής της κ. Σαρρηδάκη Ζουμπουλίας.»

44.

Επιστροφή ποσού στον κ. Σαριδάκη Ιωάννη »

45.

«Διαγραφή μέρους από την οφειλή της κ. Κοσματοπούλου Θεοδώρας.»

46.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Εμενίδη Κωνσταντίνου.»

47.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Στεφανίδη Αλέξανδρου»

48.

«Διαγραφή οφειλής της κ. Καζατσένκο Ναταλίας.»

49.

Διαγραφή οφειλής της κ. Σοφιαλίδου Όλγας»

50.

«Διαγραφή οφειλής της κ. Γακούδη Μαρίας.»

51.

Διαγραφή οφειλής του κ. Ταρασίδη Παύλου.»

52.

Αίτηση παραγραφής της κ. Σιαμπάνη Μαρία για την αποθανούσα μητέρα της κ. Αποστολίδου Όλγα.

53.

«Αίτηση παραγραφής του κ. Φωτόπουλου Αστέριου».

54.

«Διαγραφή οφειλής της κ. Χατζημπαρούτη Αναστασίας και Νεοχωρίτου Ελένης».

55.

«Διαγραφή οφειλής του κ. Κρίκου Στέργιου.»

56.

«Διαγραφή οφειλής της κ. Χατζηνικολάου Ελένης».

57.

Εισήγηση σχετικά με την παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου ‘‘Οικοδομικές Εργασίες & Προμήθεια – Εγκατάσταση Η/Μ Εξοπλισμού για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών Κτιρίων’’, με αρ. μελέτης 109/2012

58.

Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής απο δημοτική έκταση και δρόμο στην περιοχή Ασβεστοχωρίου του Δημου Πυλαίας-Χορτιατη.

59.

Διαβίβαση αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου ANAKAINIΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ ‘ και γνωμοδότηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας

60.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

61.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 98/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη 2014», προϋπολογισμού 70.000,00€,.

62.

Έγκριση δαπάνης για επέκταση και συμπλήρωση ΦΟΠ στην ΔΚ Εξοχής και ΔΚ Φιλύρου με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, προϋπολογισμού 1.371,66 €, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

63.

Αναμόρφωση – τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού έτους 2014.

64.

Σύσταση επιτροπής αρμόδιας για την προεκτίμηση της τιμής μονάδος για την αποζημίωση με εξώδικο καθορισμό τιμής μονάδας ρυμοτομουμενων εδαφικών τμημάτων στις διάφορες ενότητες του Δημου μας, καθως επίσης και τιμής μονάδος εδαφικών τμημάτων που μετατράπηκαν απο εισφορά γης σε εισφορά χρηματος και προσκυρουμενων τμηματων στις περιοχές ρυμτομικού Σχεδίου.

65.

Έγκριση κατασκευής – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση – βελτίωση βατότητας μη ασφαλτοστρωμένων δρόμων 2014 ».

66.

« 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2014».

67.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου « Κατασκευή τμημάτων οδών μεταξύ των ΟΤ 25, ΟΤ 26 και ΟΤ17 στην ΤΚ Εξοχής».

68.

Έγκριση κατασκευής- καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Σημειακές παρεμβάσεις – κατασκευές για τη βελτίωση ασφάλειας οδών ».

69.

Υποβολή αιτήματος προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α με σκοπό την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 22 παρ.18.2 του Ν.4258/2014

70.

Ενημέρωση φορέων εκπροσώπησης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης συνδετήριας οδού μεταξύ Εγνατίας Οδού και οικισμών του Δήμου Χορτιάτη.

71.

Έγκριση τροποποίησης της υπ. αρ. 78/2013 μελέτης της ΔΤΥ με τίτλο: «Διάνοιξη τμήματος της ρυμοτομίας πεζόδρομου στο Πανόραμα».

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.