Συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

Με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του συνεδριάζει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Δημοτική Ενότητα Πυλαίας πλησίον του 2ου Δημοτικού Σχολείου, του 1ου Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πυλαίας.

Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμό 67/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Αντικεραυνική Προστασία Σχολείων – Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2014», προϋπολογισμού 63.000,00 €, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού και ψήφιση πίστωσης.

Ενημέρωση φορέων εκπροσώπησης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μελέτης συνδετήριας οδού μεταξύ Εγνατίας Οδού και οικισμών του Δήμου Χορτιάτη

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των έργων: 1.«Αντικατάσταση αγωγού ομβρίων στην Πόποβα» αρ. μελέτης 18/2001, του πρώην Δήμου Χορτιάτη και 2. «Στεγάνωση κτιρίου ΚΕΠ Πανοράματος» αρ. μελ. 62/2011

Έγκριση εργασίας «καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

«Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη έτους 2015 σύμφωνα με την 47/2014 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης προϋπολογισμού 245.000,00€».

Έγκριση της μίσθωσης μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος. Σύμφωνα με την 46/2014 Τεχνική Περιγραφή Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου με τίτλο «Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη».

« Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο ‘’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Ηλίας Τριανταφυλλίδης» (Δ.Α.Κ. Πανοράματος) ‘’»

Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ετήσιας Συντήρησης – Υποστήριξης και Βελτίωσης – Επέκτασης της Εφαρμογής Καταγραφής & Παρακολούθησης Εντολών – Παραπόνων Δημοτών»

Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης»

Συγκρότηση επιτροπών για την παραλαβή προμήθειας ιστορικού φωτογραφικού λευκώματος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2014

«Επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής έτους 2014».

Κήρυξη της μισθώτριας εταιρία REMEDY ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ A.E. ως έκπτωτης και λύση της σχετικής σύμβασης.

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών της εταιρίας ΡΕΤΖΙΝΑ ΚΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ ως συμψηφισμό με δαπάνες πραγματοποιηθείσες για το κυλικείο του γηπέδου Α. Καραμπουρνιώτη.

ΣΧΕΤ.: Το υπ’αρ. 5151/4-2-2013 συμφωνητικό.

Κήρυξη της μισθώτριας εταιρίας ΑΝΔΡΙΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως έκπτωτης και λύση της σχετικής σύμβασης.

Κήρυξη του μισθωτή Κοντού Πέτρου του Ευαγγέλου – Αιμιλίου ως έκπτωτου και λύση της σχετικής σύμβασης.

Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στον « Γκουντή Αλέξανδρο του Θεόδωρου »

Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στον « Ουζουνίδη Παναγιώτη του Βασιλείου »

«Έγκριση ενέργειας ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2014».

Επιχορήγηση του Κέντρου Κοιν. Πρόνοιας Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας

«Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας»

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Ο.Ε. 2014 και έγκριση ανάθεσης την μελέτης με τίτλο «Μελέτες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων» καθώς και έγκριση της σχετικής δαπάνης ποσού 17.985,86€

Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας υποβρύχιας αντλίας λυμάτων» αρ. μελ. 75/2014

Έγκριση καταβολής ποσού 5.556,88 € για καταβολή δικαστικής δαπάνης απαλλοτρίωσης εις βάρος του κωδικού 02.40.7424.004 έτους 2014 [ Αποζημιώσεις κοινοχρήστων-οδών ] έτους 2014.

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου

Προσωρινή παραλαβή έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ» αρ. μελέτης 13/2011 Δήμος Πυλαίας -Χορτιάτη

«Λύση σύμβασης και έγκριση νέου διαγωνισμού για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμό 793 χερσολίβαδου της δημοτικής κοινότητας Πανοράματος»

Εκμίσθωση ακινήτων της δ.κ. Πανοράματος με σκοπό την καλλιέργεια.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΤΑΠ σε Μηνάκη Δημήτριο »

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης και αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας

 

 

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.