Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

DSC_1087

 Με 82 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή του συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21), το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη.

 

 

 

Έγκριση πρωτοκόλλου ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ παραλαβής του έργου

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» με αρ.μελ. 23/2011

 

Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση του γηπέδου μπάσκετ της Εξοχής με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, με αριθμό παροχής 20213320-01, ποσού 291,35€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

 

Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη διατηρητέου μνημείου (Καμάρας) στην συμβολή της Περιφερειακής Τάφρου με το Ελαιόρεμα στην Δ.Ε Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη» συνολικού προϋπολογισμού 332,92€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 2ου ΚΑΠΗ » με αρ.μελ. 11/2008

 

 

Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κάλυψη των αναγκών του έργου «Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους»(αρ. μελ. 38/2014) συνολικού προϋπολογισμού 998,76€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

 

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση έργου με τίτλο

«Συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου του Δήμου Πυλαίας

Χορτιάτη ».

 

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «Διαμόρφωση τμήματος του υπ. αρ. 342 τεμαχίου οριστικής διανομής αγροκτήματος Φιλύρου, περιοχή Αμαδρυάς.»

 

Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ετήσιας Συντήρησης Μηχανημάτων Γραφείου».

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

 

Συγκρότηση Επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών που διενεργούνται μετά από μελέτες που εκπόνησε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας

 

Τροποποίηση της 287/31-03-2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά «Αίτηση δημότη για ένταξη στις καταστάσεις βοσκής Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη έτους 2014»

 

Τροποποίηση της 322/16-4-2014 απόφασης του ΔΣ που αφορά «Ένταξη δημοτών στις καταστάσεις βοσκής Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη έτους 2014

 

Τροποποίηση της 48/2014 απόφασης του ΔΣ και συμπλήρωση – λόγω εκπροθέσμων δηλώσεων- του βεβαιωτικού καταλόγου ζώων που δικαιούνται να εισάγουν οι κτηνοτρόφοι στις βοσκήσιμες εκτάσεις το έτος 2014»

 

Χαρακτηρισμός μίσθωσης ως επαγγελματική και παράταση εκμίσθωσης του 439 οικοπέδου στο δ.κ. Πανοράματος – Διαγραφή Χρηματικού Καταλόγου -Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014.

 

«Διαγραφή ποσού από τον ΧΚ 208/2014 που αφορά στο 40% οφειλής για τη χρήση των γηπέδων του Αθλητικού Κέντρου « Ηλίας Τριανταφυλλίδης» από τον Α.Μ.Σ Πανοράματος για τα έτη 2005-2006

 

Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στον

«ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ ΘΩΜΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ».

 

Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στην εταιρία

«ΟΡΟΣΗΜΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ Ε.Π.Ε. »

 

Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στον

«ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΙΤΑΝΑΣ ΓΕΡΑΚΑ »

 

«΄Εγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση) ενός Αντιδημάρχου και δύο Δημοτικών Συμβούλων στο Βέλγιο το διάστημα 12-19/10/2013, στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013»»

 

«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου στις 28-29/8/2014 στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους»

 

«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου στις 3/9/2014 στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους»

 

«΄Εγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης (ημερήσια αποζημίωση) τεσσάρων (4) Δημοτικών Συμβούλων στην Πορτογαλία το διάστημα 7-13/12/2013, στα πλαίσια του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες 2007-2013»»

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Χορήγησης άδειας λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΔΗΜΟΤΙΚΗ, ΑΘΛΗΤΙΚΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ & ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ) της «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» που βρίσκεται επί της οδού Πανοράματος-Θέρμης της Δημοτικής Κοινότητα Πανοράματος.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Εξοπλισμού αρθρωτού περιβλήματος συστοιχίας μονάδων τύπου blade και εξυπηρετητή τύπου blade».

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Συμπιεστή για την κλιματιστική μονάδα στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο της ΔΕ Πυλαίας»

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Υλικά εξοπλισμού οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας σημαιών

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Αυτοκόλλητων ετικετών για κάδους απορριμμάτων»

 

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ταχυμεταφοράς εγγράφων»

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Υλικά διαγράμμισης για τα γήπεδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».

 

Τροποποίηση της με αριθ. 38063/17.03.2014 σύμβασης προμήθειας «Τόνερ, μελανοταινιών, μελανών

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Μαγνητικές κάρτες προσωπικού».

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «φωτοτυπικά με leasing».

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Σταθμού Εργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος GRASP.

 

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΔΦ-ΔΤ σε εταιρία ΕΥΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. » .

 

Αντικατάσταση δημοτικών συμβούλων – μελών επιτροπών.

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου

«Αποπεράτωση Αθλητικού Χώρου για τις ανάγκες του 2ου Δημοτικού Σχολείου»με αρ.μελ. 97/2012.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

 

Ορισμός μελών για τη σύσταση του Συντονιστικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.).

 

Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Πυλαίας-Χορτιάτη της υπ’ αριθ. 103/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.Π. με θέμα «1η τροποποίηση Προϋπολογισμού 2014 της Κ.Ε.Π.Α.Π. και 1η τροποποίηση του ετησίου προγράμματος δράσης 2014» και έγκριση αύξησης χρηματοδότησης της ΚΕΠΑΠ για το έτος 2014

 

«Καθορισμός τιμής προστίμου σε Ε.Υ.Α.Θ. ΑΕ για ρίψη υλικών εκσκαφής» .

 

«ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ»

 

«Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και έγκριση των από 13/05/2014 πρακτικών αυτής»

 

«Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και έγκριση των από 31/07/2014 πρακτικών αυτής» .

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Αλατιού οδικών δικτύων έτους 2013».

 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Κάδων απορριμμάτων έτους 2013»

 

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Βιβλία η Πυλαία στο Πέρασμα των αιώνων & Λαογραφία».

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ανταλλακτικών οργάνων γυμναστικής και γυμναστηρίων».

 

Λειτουργία ΙΕΚ και Τροποποίηση απόφασης 392/16-4-2014 ΔΣ.

 

Ένταξη τμημάτων οδών στην εργολαβία με τίτλο « Ασφαλτοστρώσεις οδών 2014» και αριθμό μελέτης 104/2013.

 

Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ¨Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»

 

ΟΡΙΣΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ».

 

Ορισμός μελών του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

 

Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων 2014».

 

Έγκριση ανάθεσης σύνταξης εκτιμητικής έκθεσης ύψους 8.610 € για την εκτίμηση της αξίας του Τουριστικού Λιμένα της Πυλαίας σε πιστοποιημένο εκτιμητή βασει των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 [ΔΚΚ] αρθρου 20 Ν. 3731/2008 και παραγράφου Γ , άρθρου 1 του Ν. 4152/2013

  Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του Δικτύου Φροντίδας και Αλληλεγγύης του Δήμου
  Συγκρότηση Επιτροπής Αιμοδοσίας της Τράπεζας Αίματος του Δήμου
  Έγκριση διενέργειας «Προμήθειας και εγκατάστασης Σειρήνων (ΣΣ) Πολιτικής Άμυνας» αρ. μελ. 68/2014
  Έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της έκτακτης προμήθειας ανταλλακτικών υλικών συντήρησης ανελκυστήρων Δ.Ε. Πυλαίας

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και Ενδοδημοτική οδοποιϊα ΤΔ Φιλύρου» αριθμ. μελέτης : 16/2009 αριθμ. έργου : 09/2010

 

Ένταξη νέων τμημάτων οδών στην εργολαβία με τίτλο « Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας & Ενδοδημοτική οδοποιία Τ.Δ Φιλύρου », με αριθμ. 16/2009 μελέτης της Δ.Τ.Υ. προϋπολογισμού 1.040.471,08€

 

Έγκριση συμβατικών τευχών (τεύχους τεχνικών δεδομένων του έργου, προεκτίμησης αμοιβής και συγγραφής υποχρεώσεων) για την ανάθεση μελέτης με τίτλο Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική μελέτη στα πλαίσια της μελέτης: «Αποτύπωση, Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχών σχεδίου Δ.Δ. Φιλύρου του πρώην Δήμου Χορτιάτη και νυν Δήμου Πυλαίας –Χοτριάτη»

 

 

Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε, για την κάλυψη των αναγκών του έργου ««Αποκατάσταση και ανάδειξη διατηρητέου μνημείου (Καμάρας) στη συμβολή της Περιφερειακής τάφρου με το Ελαιόρεμα στην Δ.Ε Πυλαίας » συνολικού προϋπολογισμού 745,45€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

 

 

Έγκριση της κατασκευής του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα 2014 -Αντιμετώπιση βλαβών από θεομηνίες» με αριθμ. μελέτης 69/2014

 

Έγκριση απόφασης 50/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΚΠΑΠ σχετικά με την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής – Παιδικοί Σταθμοί».

 

 

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Ιγνάτιου Καϊτεζίδη και του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηρακλή Τιτόπουλου στην Αθήνα.

 

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου

«Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε.Πυλαίας» με αρ.μελ. 36/2011

 

 

Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2011 Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

 

 

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπ’ αρ. 70/2013 προμήθειας

«ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2013»

 

 

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το Λύκειο Φιλύρου» και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας αυτής.

 

 

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό ως το τέλος του 2014 με την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής.»

 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπ’αρ. 75/2013 προμήθειας

«Προμήθεια Οργάνων για την Παιδική Χαρά επί της οδού Βιζβίζη»

 

Οριστική Παραλαβή της Εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ» με αρ. μελ. 21/2012

 

Εισήγηση για τη λήψη απόφασης σχετικά με την πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης της δέσμευσης χώρου ως Παιδικού Σταθμού στο Ο.Τ. 206 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη

 

 

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.

 

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους τελών φύλαξης οστών και τελών περιποίησης και καθαριότητας μνημείων

 

 

 

 

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας .

 

 

 

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.