Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο

 Με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 στις 7 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21).

ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ψήφισμα για την αποκατάσταση των αποταμιεύσεων των φυσικών προσώπων ομολογιούχων του Ελληνικού Δημοσίου στην τιμή κτήσης των ομολόγων τους.

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου με αριθμ. 13/2011 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο « ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ », προϋπολογισμού 873.800,00€,

 

2η εντολή μεταφοράς ΣΑΤΑ 2014.

Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη για το έτος 2014.

Αποδοχή ή μη της υπ΄ αριθμ. 10780/10-3-2014 ένστασης του αναδόχου του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής της αμφιθεατρικής αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», επί του υπ΄ αριθμ. 8223/21-2-2014 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με θέμα «Έγκριση Ψυκτικού Συγκροτήματος του έργου ‘Ολοκλήρωση κατασκευής της αμφιθεατρικής αίθουσας του πολιτιστικού κέντρου Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη’».

 

Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Εξοπλισμού Αρθρωτού Περιβλήματος Συστοιχίας Μονάδων Τύπου Blade και Εξυπηρετητή Τύπου Blade

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014-2015»  
Μεταβίβαση αρμοδιότητας Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης των θέσεων και της Αδειοδότησης των συμμετεχόντων στην λειτουργία εμποροπανήγυρης επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Χριστοφόρου, στις 08 & 09 Μαΐου 2014 της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας.
Έκτακτη επιχορήγηση Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 
Αύξηση των θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη. 
Έγκριση διενέργειας Προμήθειας «Φιλοξενία εφορευτικών επιτροπών για τις εκλογές Μαίου 2014, και ψήφιση σχετικής πίστωσης»

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «πλαστικών καθισμάτων κερκίδων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Πανοράματος».

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ « REMEDY OUTDOOR & INDOOR ADVERTISING»

 

«Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους οφειλών του κου ΣΑΠΙΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 99/26-02-14 Α.Δ.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ Κ. ΟΥΓΙΑΡΟΓΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ.

 

Διαγραφή 847,35€ οφειλών ύδρευσης και επαναχρέωση στον πραγματικό οφειλέτη.
Απαλλαγή οφειλής ποσού 1.173,90€ οφειλής από τέλη Κοιμητηρίων, λόγω οικονομικής δυσχέρειας από μέρους της υπεύθ. συγγενούς Πεποκιάν Γλυκερίας».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ.
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Περισυλλογή – αποτέφρωση νεκρών ζώων».
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.
Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους τελών φύλαξης οστών και τελών περιποίησης και καθαριότητας μνημείων.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΤΑΠ σε Αϊλαρούδη Μαγδαληνή

Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου – Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ) της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας Πυλαίας» στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Εξέταση αίτησης της Μαστροθανάση Μαρίας του Ανδρέα με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου μας, Μαστροθανάση Νικόλαο του Αντωνίου.

Εξέταση αίτησης του Γεωργίου Πιτκάρη του Θεοδώρου με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου μας Πιτκάρη Ουρανία.
Εξέταση αίτησης της Παναγιωτοπούλου Γεσθημανή με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου μας Παναγιωτόπουλο Ευάγγελο.

Διαγραφή οφειλών ποσού 19.053,33€ παρελθόντων οικονομικών ετών λόγω θανάτου οφειλέτη και αποποίησης κληρονομιάς των συγγενών.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ.Αθανασία Μαράτου.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΤΑΠ σε Τζήκα Δέσποινα »

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

Έγκριση προμήθειας σύμφωνα με την από 13-3-2014 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης για την Προμήθεια : «Ειδών ατομικής προστασίας & πρόληψης για τους εργαζομένους Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2014» προϋπολογισμού 63.569,61 €.

 

Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 29/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Διαμόρφωση Εισόδων Περιφερειακής», προϋπολογισμού 29.000,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού

Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΚΕΝΑΚ), ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ” στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

 

Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσιών με τίτλο ‘’Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου’’ (αρ. μελέτης 30/2014) , προϋπολογισμού 4.500,00 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής »

 

 

Αποδοχή της κυριότητας για την μεταβίβαση των Μηχανημάτων Εργου από τους πρώην Δήμους Πανοράματος, Πυλαίας και Χορτιάτη στον ενιαίο Καλλικρατικό Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.

 

Έγκριση καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας με εξώδικο συμβιβαστικό καθορισμό τιμής μονάδας ρυμοτομούμενων εδαφικών τμημάτων ύψους 81.132,38€
Παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περάτωση του έργου «Αναβάθμιση & Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Χώρου Αναψυχής – Πάρκου Ασβεστοχωρίου», αρ. μελ. : 32/2011.

 

: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 8/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας 2013», προϋπολογισμού 73.000,00€,

 

Άδεια Παραχώρησης Κοινόχρηστου χώρου για Στάθμευση Οχήματος επί της οδού ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ, αρ. 06 με διαστάσεις 2,0 x 8,0 μέτρα

για την εξυπηρέτηση ΔΥΟ υπερήλικων ατόμων με κινητικές δυσκολίες

στην Δημοτική Ενότητα ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση τιμητικής εκδήλωσης “Πρίν τον Καποδίστρια και μέχρι τον Καλλικράτη”

Έγκριση της κατασκευής του έργου: «Συμπληρωματικές εργασίες σε σχολεία Δ.Κ. Φιλύρου».

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Εξοπλισμός του ΟΤ 72 και των αθλητικών εγκαταστάσεων επί της Δημοτικής οδού Θέρμης Πανοράματος.

Έγκριση προμήθειας οργάνων για πίστα Skateboard στο Φίλυρο.

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αστική ανάπλαση του Ο.Τ. 72 και του κοινόχρηστου χώρου επί της δημοτικής οδού Θέρμης – Πανοράματος».

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.