Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 στις 8 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21).

Αναγνώστες του testasv.local, συνεχίζουν να θέτουν το ερώτημα γιατί ο δήμος μας δε μεριμνά ώστε να μεταδίδονται διαδικτυακά, από το site του, οι συνεδριάσεις του δημοτικού του συμβουλίου, και να τις παρακολουθούν από τον υπολογιστή τους όσοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να μεταβούν στο δημαρχείο. Πρόκειται για ανέξοδη για το δήμο ενέργεια και ιδιαίτερα χρηστική, αφού αφενός θα ενημερώνονται οι δημότες άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και αφετέρου θα αξιολογούν τη στάση των εκπροσώπων τους στο δημοτικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από την παράταξη που ανήκουν. Στο εξής θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε προαναγγελία συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου την πρόταση αυτή με την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί.

Τα θέματα της συνεδρίασης της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 2014 είναι τα εξής:

                                             ΤΑΚΤΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ
   Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ. 90/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο  «Κατασκευη περιφραξης χωρου πρασινου –ΚΑΠΗ στο ΟΤ Γ164» προϋπολογισμο  45.800,00  ΕΥΡΩ, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
      Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  με αριθμ. 16/2009 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ &ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Δ ΦΙΛΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 1,040.471,08€
     Έγκριση   Εγκατάστασης   Οδοσήμανσης  στην   συμβολή   των   οδών   ΑΠ.  ΣΑΜΑΝΙΔΗ    και  ΧΑΡΑΛ.   ΓΑΛΑΝΟΥ    στην   Δημοτική   Ενότητα   ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ .
      ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (ΑΤΕ ΚΙΣΣΟΣ) 
      Έγκριση της κατασκευής του έργου: «Αποπερατωση εργασιων στον αυλειο χωρο του 2ου δημοτικου σχολειου πυλαιασ».
     Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ” μελ. 95/2013
       Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014
        «Έγκριση προμήθειας και αντικατάστασης πετρελαιοκινητήρα σύμφωνα με την από 16/01/2014 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου για την «Αντικατάσταση Κινητήρα στο υπ. αριθμ. ΚΗΗ 3470 φορτηγό ρυμουλκό – μετά ρυμουλκούμενου» μετά του ενδεικτικού προϋπολογισμού ύψους 11.685,00 €».
    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της «Προμήθειας οικοδομικών υλικών απαραίτητων για την κάλυψη αναγκών συντήρησης κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»  με αρ.μελ. 25/2011.
  13η εντολή μεταφοράς ΣΑΤΑ 2013. 
  Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΑΘ Α.Ε, για την κάλυψη  των αναγκών του έργου  «Διαμόρφωση (Οικοδομικές και Η/Μ Εργασίες) Χώρου Πρασίνου Πλατείας Γειτονιάς στο ΟΤ Γ 276 » συνολικού προϋπολογισμού 683,40€   και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
    «Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και  έγκριση των από 20/12/2013 και 09/05/2013 πρακτικών αυτής».  
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής  παραλαβής για προμήθειες που αφορούν Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σύμφωνα με την 933/2013 ΑΔΣ. 
  Έγκριση της υπ’αριθ.           απόφασης  της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής για την τροποποίηση του  κανονισμού χρήσης κοινοχρήστων χώρων που ψηφίσθηκε με την υπ άριθ. 556/2011 απόφασή του  ως  προς την  παραχώρηση  περιβάλλοντος αυτού  πέριξ των περιπτέρων. 
  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής  παραλαβής της προμήθειας «Κάδων απορριμμάτων έτους 2013». 
  Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Δαπάνη φωτογραφικής κάλυψης αναγκών του Δήμου για έργα και εκδηλώσεις»    – Ψήφιση πίστωσης 7.995,00 €.  
  Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Δαπάνες φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού»     – Ψήφιση πίστωσης 4.412,65 €.  
  Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας “Δαπάνη ήχου και φωτισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου , όλων των δραστηριοτήτων” – Ψήφιση πίστωσης 14.944,50€   
    Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μέρους της προμήθειας «ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» (Ομάδα Α).
Αίτηση αναδόχου  για παράταση προθεσμίας περάτωσης της μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ”, αρ. προεκτίμησης αμοιβής μελέτης:   13/08.
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων στην εταιρία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ λόγω λήξης συμβατικής σχέσης με το Δήμο.  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013».
Επιβολή προστίμου για διενέργεια αυθαίρετης διαφήμισης στην « Ν.ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ-Α.ΒΑΡΥΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ.4/2014 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο : Κατασκευές και συντηρήσεις των κοιμητηρίων για το 2014»,προϋπολογισμού 31.654,00€,καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Έγκριση κατασκευής του έργου της με αριθμ.107/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο : «Κατεδαφίσεις – Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Δ.Κ. Χορτιάτη»,προϋπολογισμού 39.211,00€,καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ολοκληρωμένη   ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Ελαιορέματος».
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2013».
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με αριθμ. 3/2014    μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Υ. στην πράξη «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας  (ΕΞΕ) και   έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια (3ο & 6ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας και 2ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος)», προϋπολογισμού 3.700,00 ΕΥΡΩ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας με αριθμ. 2/2014    μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού επιθεωρητή υφιστάμενων δημόσιων σχολικών κτιρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (3ο & 6ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας και 2ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος)», προϋπολογισμού 2.245,67 ΕΥΡΩ, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.
«ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΟΦΕΙΛΗΣ ΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡ.4803/17-10-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚ. ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΗ ΩΣ 3ΟΥΣ, ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ».
«ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΜΕΡΟΥΣ  ΧΡΕΟΥΣ  ΛΟΓΩ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΜΕ ΟΙΚΟΘΕΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΕ  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠ’ ΑΡ.4819/17-10-13 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ».  
Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων έτους 2014.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας τόνερ έτους 2014.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος.
Έγκριση διενέργειας προμήθειας εντύπων έτους 2014.
Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.