Συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο

 Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, συνεδριάζει την  Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013 στις 7 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21).

Αναγνώστες του testasv.local, συνεχίζουν να θέτουν το ερώτημα γιατί ο δήμος μας δε μεριμνά ώστε να μεταδίδονται διαδικτυακά, από το site του, οι συνεδριάσεις του δημοτικού του συμβουλίου, και να τις παρακολουθούν από τον υπολογιστή τους όσοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να μεταβούν στο δημαρχείο. Πρόκειται για ανέξοδη για το δήμο ενέργεια και ιδιαίτερα χρηστική, αφού αφενός θα ενημερώνονται οι δημότες άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και αφετέρου θα αξιολογούν τη στάση των εκπροσώπων τους στο δημοτικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από την παράταξη που ανήκουν. Στο εξής θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε προαναγγελία συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου την πρόταση αυτή με την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί. Εκτός αν…

Τα θέματα της συνεδρίασης της Τετάρτης 28 Αυγούστου 2013 είναι τα εξής: 

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.

Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού βελτιστοποίησης αποκομιδής απορριμμάτων στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη με τη μέθοδο της Υπογειοποίησης» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» στην Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2.

Κωδικοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του ν. 3614/2007, μεταξύ Ανατολικής Α.Ε και Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, για την υλοποίηση της πράξης «Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας Δημοτών Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, «E- Βοήθεια στο σπίτι» στον άξονα προτεραιότητας «04- Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Ε.Π. Μακεδονία-Θράκη.

3.

1. Έγκριση Πρόσληψης δύο ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου μέγιστης διάρκειας ενός έτους. 2. Σύσταση Ομάδας Έργου GRASP 3. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες

4.

Κοπή οκτώ (8) δέντρων στο τμήμα της οδού Σταδίου, από την οδό Ηπείρου έως την οδό Γρηγορίου Ε’, στην Δημοτική Ενότητα Πυλαίας στα πλαίσια κατασκευής του έργο «Ολοκληρωμένη ανάπλαση Ευρύτερης περιοχής Ελαιορέματος»

5.

Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ, για την κάλυψη μέρους των αναγκών του έργου «Αστική Ανάπλαση του Ο.Τ 72 και του κοινόχρηστου χώρου επί της Δημοτικής οδού Θέρμης – Πανοράματος περιλαμβανομένων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη» συνολικού προϋπολογισμού 1.684,29€ €, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

6.

Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ,για την κατασκευή παιδικής χαράς στο ΟΤ 42 και των πεζοδρόμων Καρατάσου στο ΤΔ Εξοχής προϋπολογισμού 291,35€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

7.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού στο 2ο Χλμ της Οδού Πεύκων – Φιλύρου» με αρ.μελ. 99/2012 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

8.

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου με αριθ.17/2010 μελέτης της Δ.Τ.Υ με τίτλο «Εργασίες – επισκευής συντήρησης σχολικής μονάδας του 2ου Δημ. Σχολείου Πυλαίας» προυπολογισμού 150.000,00€.

9.

Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 34526/17-07-2013 για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου << Δημοτική οδοποιία >>.

 

10.

Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Τεχνικών Έργων»

11.

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Υγρών Καυσίμων και λιπαντικών».

12. «Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2013».
13. Τροποποίηση της αρθμ. 810/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της προμήθειας «Φωτοβολταϊκού συστήματος για το Δημαρχείο» – Αναμόρφωση προϋπολογισμού
14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Δύο μεταχειρισμένων ημιφορτηγών ενός 4x4 και ενός με ανατρεπόμενη καρότσα για τις ανάγκεςτου Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη».
15. Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής παραλαβής της προμήθειας «Καθίσματα για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων “ΛΙΤΣΑ ΦΩΚΙΔΗ”»
16. Πρόταση για μίσθωση χώρου για χρήση γραφείων»
17. «ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
18.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ»

19.

«ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ»

20.

«ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ»

21.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εσόδων – Εξόδων Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/4/2013 -30/06/2013)

22.

Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2013 του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

23.

Τροποποίηση απόφασης 140/2013 περί μίσθωσης χώρου κατάλληλου για χρήση εργοταξίου των Δημοτικών Ενοτήτων Πυλαίας-Χορτιάτη

24.

Έγκριση της εργασίας για τον «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου για πρόληψη πυρκαγιών».

25. Εγκριση της απόφασης 70/2013 του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ με θέμα «Αποδοχή πρότασης Τράπεζας Πειραιώς για την αναχρηματοδότηση ληξιπρόθεσμου δανείου της πρώην ΔΕΚΠΑ Δήμου Χορτιάτη
26.

΄Εγκριση εκτέλεσης εργασίας : «ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. & Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ετών 2008, 2009, 2010 καθώς και των 16ης μέχρι και 24ης /2007 συνεδριάσεων του Δ.Σ.»

27. Εξέταση αίτησης της Χρυσής Χριστοφορίδου με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου μας Χριστοφορίδη Θεόδωρου του Χαραλάμπους

28.

Εξέταση αίτησης της Λάτρα Αθηνάς με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για την ενταφιασμένη στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου μας Τσάπαλου Αναστασία του Κων/νου

29.

«Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και έγκριση των από 23/07/2013 πρακτικών αυτής»

30.

Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2013

31.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Αλεξιάδη Σωκράτη»

32.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Κοκκάλη Θεοφάνη

33.

«Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους οφειλών του κου ΜΕΛΙΚΟΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»

34.

«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου και του Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεράνη Μιχαήλ στις 23/7/2013 στην Αθήνα για τη προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας.

35.

«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης της Δημοτικής Συμβούλου κ. Τσιρά Ιφιγένεια στη Σικελία της Ιταλίας το διάστημα 7/6-13/6/2013, στα πλαίσια του προγράμματος «Μοιραζόμαστε πως μπορούμε να δράσουμε»»

36.

Έγκριση απόφασης 71/2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη περί ορισμού αντίτιμων παροχής υπηρεσιών επιμορφωτικών πολιτιστικών και αθλητικών τμημάτων της ΚΕΠΑΠ

37.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΔΤ-ΔΦ σε Κήτη Γεώργιο»

38

Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος “ ρομποτική για όλους

39.

Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος “Future School “

40.

Έγκριση σχεδίου για τον κανονισμό διάθεσης και διαχείρισης των βοσκοτόπων του Δήμου και εισήγηση του θέματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

41.

Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος “ ρομποτική για όλους

42.

Οικονομική Ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών για την υλοποίηση του προγράμματος “Future School

43.

Έγκριση για την τρίμηνη μίσθωση προκατασκευασμένων αιθουσών

44.

Ορισμός εκπροσώπου σε συνέδριο.

45.

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «Αστική ανάπλαση του ΟΤ 72 και του κοινόχρηστου χώρου επί της δημοτικής οδού Θέρμης – Πανοράματος περιλαμβανομένων των αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

46.

Έγκριση κατασκευής του έργου της υπ΄αριθ.64/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση τέως Δημαρχείου και Γυμνασίου Πανοράματος» προυπολογισμού 425.380,00€ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.

47.

Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό σταδίου

48.

Τροποποίηση της υπ΄αριθ.28/2013 απόφασης περί συγκρότησης επιτροπών για το έτος 2013.

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.