Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 79 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, από τα οποία τα έξι (αρ. 48, 54, 56, 74, 76, 79) αφορούν ιδιαίτερα το Ασβεστοχώρι, συνεδριάζει την  Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013 στις 3 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην Πυλαία (Κ. Παλαιολόγου 1).

Αναγνώστες του testasv.local, συνεχίζουν να θέτουν το ερώτημα γιατί ο δήμος μας δε μεριμνά ώστε να μεταδίδονται διαδικτυακά, από το site του, οι συνεδριάσεις του δημοτικού του συμβουλίου, και να τις παρακολουθούν από τον υπολογιστή τους όσοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να μεταβούν στο δημαρχείο. Πρόκειται για ανέξοδη για το δήμο ενέργεια και ιδιαίτερα χρηστική, αφού αφενός θα ενημερώνονται οι δημότες άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και αφετέρου θα αξιολογούν τη στάση των εκπροσώπων τους στο δημοτικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από την παράταξη που ανήκουν. Στο εξής θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε προαναγγελία συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου την πρόταση αυτή με την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί…

Τα θέματα της συνεδρίασης της Τετάρτης 26 Ιουνίου 2013 είναι τα εξής: 

  

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ
1.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» με αρ.μελ. «21/2011»

 

2.
   1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Έργα υποδομών – στεγανώσεων πλατείας στην οδό Πανοράματος».

 

3.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» με αρ.μελ. «86/2012»

 

4.

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή αποχετευτικού έργου στην Πυλαία

 

5.

Αίτηση αναδόχου με αρ. πρωτ. 19939/13-15-2013 για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου << Δημοτική οδοποιία >>.

 

6.

Ένταξη νέων τμημάτων οδών στην εργολαβία με τίτλο «Δημοτική Οδοποιία» και αριθμό μελέτης 13/2011

 

7.

Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 Δ.Ε. Εξοχής »

 

8. Τροποποίηση της 7/2013 Απόφασης Δ.Σ. Πανοράματος ( αλλαγή χρηματοδότησης έργου).
9.

Λήψη απόφασης για τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων ως προς τον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.

 

 

10.

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας υλικών εξοπλισμού δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων 2013

11. Έγκριση μελέτης τοποθέτησης υδρομέτρων.
12.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας « Συντήρηση Αντλιών Θερμότητας Πρώην Δημαρχείου Πυλαίας 2013-2014 »

 

13.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής τμηματικής παραλαβής της προμήθειας «Υλικά διαγράμμισης για τα γήπεδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

 

 

14. «Έγκριση δαπάνης για προμήθεια στολών της Δημοτικής Αστυνομίας
15.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τμηματικής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια αντηλιακών περσίδων».

 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Eντυπα Υπηρεσιών»
17.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Eίδη ατομικής προστασίας & πρόληψης για τους εργαζόμενους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»

18.

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ (ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ) »

 

19.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Διάθεσης Απρόβλεπτων Δαπανών του έργου με αριθμ. 33/2013 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Ανακατασκευή κατεστραμμένων τμημάτων πεζοδρομίων» προϋπολογισμού 12.631,56€,

20.

Παράταση της συνολικής προθεσμίας για την περάτωση της εργασίας «Συντηρήσεις Παιδικών Χαρών Πυλαίας», αρ. μελ. : 21/2012

 

21.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Έργα Κυκλοφοριακών»

22.

Έγκριση εκτέλεσης εργασίας «Ετήσιας Συντήρησης και Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης»

 

23.

«Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου στις 3/6/2013 στην Αθήνα για τις συναντήσεις στα Υπουργεία Τουρισμού και Εσωτερικών»

 

24.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής τμηματικής παραλαβής της προμήθειας «Τόνερ, μελανοταινιών, μελανών»

25.
   1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης Πεζόδρομου»

 

26.

Έγκριση» υλοποίησης προγράμματος « Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2013

 

 

27.

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ

 

28.

Διαγραφή οφειλής 64,33 € από χρηματικό κατάλογο 4055 Φώσκολος Πέτρος

29.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από Τ.Α.Π.-Δ.Τ.-Δ.Φ σε

ΝΤΑΠΙΖΑ ΗΛΙΑ»

 

30.

« Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών και έγκριση των Πρακτικών αυτής (23-5-2013) από το Δημοτικό Συμβούλιο»

 

31.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ».

 

32.

Έγκριση προμήθειας «Τόνερ, μελανοταινίες, μελάνες».

33.

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τεχνική μελέτη εφαρμογής H/M έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Γυμνασίου Πανοράματος και τέως Δημαρχείου Πανοράματος»

34.

Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή του έργου ’’Εγκατάσταση μέσων πυροπροστασίας στο Δημαρχείο-Πολιτιστικό κέντρο Πανοράματος’’ »

35. 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και Ενδοδημοτική οδοποιϊα ΤΔ Φιλύρου»

36.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας «δυο επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου για το κτίριο του Δημαρχείου στο Πανόραμα».

 

37.

Έγκριση αιτήματος παροχής διόδου στην ιδιοκτησία Θεοχαρίδη Κωνσταντίνου

με αρ. 745 της διανομής Πανοράματος του Δημου Πυλαίας-Χορτιάτη

38.

«Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών».

 

 

39.

«Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και έγκριση των από 09/05/2013 πρακτικών αυτής»

 

40.

«Διαγραφή από Χρηματικούς Καταλόγους οφειλών της κας ΦΑΦΟΥΤΗ ΕΛΕΝΗΣ»

 

41.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

 

 

42.

«Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο οφειλής του κου ΦΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΥ »

 

 

43.

«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στον Πουλιτσίδη Αριστοτέλη»

 

 

44.

«Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και έγκριση των από 12/06/2013 πρακτικών αυτής»

 

45.

Συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής με τους πολίτες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

 

 

46.

Έγκριση της από 16/06/2013 Τεχνικής Έκθεσης της Δ/νσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δήμου για την «Εργασία μεταφοράς καθισμάτων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου» και 2) Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με απευθείας ανάθεση.

 

 

47.

Πραγματοποίηση 3ημερων εκδηλώσεων στη Πυλαία «ΠΥΛΑΙΩΤΙΚΑ 2013» και ψήφιση πίστωσης δαπάνης.

 

 

48.

Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 1ου ΓΕΛ και 1ου Γυμνασίου Χορτιάτη λόγω μεταστέγασης στη θέση Μπουλουβάνια .

 

49.

Τροποποίηση της υπ. αρ. 196/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θεμα “Συζητηση και ληψη απόφασης για συναίνεση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη επι αιτήματος για χωρική μεταβολή τριων ακινήτων στο ΟΤ 86 , επι της οδου Ελλης της Δ.Ε. Πανοράματος κατόπιν αιτήσεως Αντ. Παπαδόπουλου, Δημ. Λυμπεράκη Δωροθ. Λυμπεράκη και Ευγενίας Λυμπεράκη “.

 

50.

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2013, έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης – Πίνακας 1 Στρατηγικό Σχεδιασμός και Πίνακας 5A περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2013.

 

51.

«Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος και κατάργηση του ότου διαλυτικής αίρεσης του υπ’ αριθ. 1964/2-3-2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευδοξίας Μητελούδη – Κυριακού».

 

52.

«Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος και κατάργηση του ότου διαλυτικής αίρεσης του υπ’ αριθ. 1965/2-3-2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευδοξίας Μητελούδη – Κυριακού».

 

53.

«Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης εξόφλησης πιστωθέντος τιμήματος και κατάργηση του ότου διαλυτικής αίρεσης του υπ’ αριθ. 1966/2-3-2000 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ευδοξίας Μητελούδη – Κυριακού».

 

54.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα Πανοράματος, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου, Χορτιάτη 2013» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

 

55.

Εισήγηση για τον Εορτασμό της Αγίας Παρασκευής Χορτιάτη» του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

 

56.

Εκδηλώσεις Μνημόσυνο Εκτελεσθέντων Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

 

57.

Πραγματοποίηση βραδιών θεατρικών παραστάσεων στα ΚΔ Φιλύρου και Χορτιάτη και ψήφιση πίστωσης δαπάνης

 

58.

Καθορισμός τιμής ζώνης ακινήτων εντός του σχεδίου Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος στην περιοχή Ο.Τ 105-106-107-19-20-36-40-39 όπου δεν υπάρχει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού για την επιβολή του Τ.Α.Π

 

59.

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους για το έργο «Προσθήκη κατ’ επέκταση σε δύο ορόφους & υπόγειο και εσωτερικές αναδιαρρυθμίσεις για μετατροπή κατοικίας σε εκκλησιαστικό ξενώνα φιλοξενίας»

60.

Τροποποίηση της υπ. αρ. 196/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Συζήτηση και λήψη απόφασης για συναίνεση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη επι αιτήματος για χωρική μεταβολή τριών ακινήτων στο ΟΤ 86, επί της οδού Ελλης της Δ.Ε. Πανοράματος κατόπιν αιτήσεως Αντ. Παπαδόπουλου, Δημ. Λυμπεράκη Δωροθ. Λυμπεράκη και Ευγενίας Λυμπεράκη “.

 

61.

Έγκριση της καταβολή τμήματος της αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 020727 του ΟΤ Γ 242B της Πυλαίας, και ψήφιση πίστωσης ποσού 50.000 €. για την εξόφληση της, εις βάρος του ανάλογου κωδικού.

 

62.

Λήψη απόφασης επί αιτήσεως για υποβολή αίτησης από μεριάς του Δήμου μας προδήλου σφάλματος προς το Κτηματολόγιο Πυλαίας που αφορά το οικόπεδο με αρ. 12Ν του ΟΤ Γ 180 της περιοχής επέκτασης σχεδίου ΔΕ Πυλαίας [ αρ. ΚΑΕΚ 191041005006 ] και συναίνεση του Δήμου μας για την εγγραφή της απόδοσης του στους δικαιούχους στο Κτηματολόγιο Πυλαίας σύμφωνα με την με αρ. 54/350α Διορθωτική Πράξης εφαρμογής που κυρώθηκε 23-6-2010.

 

63.

«Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών».

 

 

64.

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Παπατζίκου Ιωάννη για διαγραφή οφειλής ποσού 112 Ευρώ με τις προσαυξήσεις από τους υπ’ αριθ. 4128 και 4321/4-1-2013 χρηματικούς καταλόγους λόγω αλλαγής του κλειστού χώρου στάθμευσης σε κατοικία».

65.

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απαλλαγή ή μη από την καταβολή δημοτικών τελών, του ακινήτου της Τράπεζας της Ελλάδος που ευρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου».

 

66.

«Η υπ’ αριθ. πρωτ. 22768/27-5-2013 αίτηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης της εταιρίας “COSMOTE Α.Ε.” για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας».

 

67.

«Η υπ’ αριθ. 16328/16-4-2013 αίτηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης της εταιρίας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.” για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας».

68.

«Αίτηση της “WIND ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.” για εμβαδομέτρηση χώρου προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση για οριστική ηλεκτροδότηση από τη Δ.Ε.Η. κεραίας κινητής τηλεφωνίας».

 

69.

«Η υπ’ αριθ. 16329/16-4-2013 αίτηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης της εταιρίας “VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.” για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας».

 

70.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου “ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ”, αρ. μελέτης 29/2012

 

71.

   1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου

   2. «Συγκρότημα Πολιτιστικού Κέντρου – Δημαρχείο Πανοράματος»

 

72.

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

73.

Έγκριση εκτέλεσης της «Προμήθεια οικοδομικών υλικών απαραίτητων για την κάλυψη αναγκών συντήρησης κτιρίων και υπαίθριων χώρων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.»

74.

Ορθή επανάληψη της 342/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Συμπλήρωση της μελέτης αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση χώρου Αναψυχής – Πάρκου Ασβεστοχωρίου ως προς την εγκατάσταση αναψυκτηρίου σε αυτό»..

 

75.

Έγκριση της εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση Σύνθεσης Πινακίδος Ονοματοθεσίας Πλατείας Στρέψα». Ανάκληση της υπ’ αρ. 361/29.04.2013 ΑΔΣ, που αφορούσε την 36/2013 μελέτη με τίτλο «Σύνθεση με Πινακίδα Ονοματοθεσίας Πλατείας Στρέψα»

 

 

76.

Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Ειδικής Μελέτης Αποκατάστασης Περιβάλλοντος λατομικού χώρου αδρανών υλικών στη θέση Κοτσύφι της Δημοτικής Ενότητας Ασβεστοχωρίου

 

 

77.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ (ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ (ΚΑΜΑΡΑΣ) ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ», ΑΡ. ΜΕΛ. 57/2013

78.

Το χρονικό μιας καταστροφής … «Μια ταινία για το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη».

 

79.

Εκμίσθωση γυμναστηρίου του Συλλόγου «ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ».

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.