Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο

 Με 50 θέματα στην ημερήσια διάταξή του, από τα οποία τα 5 αφορούν αποκλειστικά το Ασβεστοχώρι, συνεδριάζει την  Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 στις 3 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21).

Αναγνώστες του testasv.local, συνεχίζουν να θέτουν το ερώτημα γιατί ο δήμος μας δε μεριμνά ώστε να μεταδίδονται διαδικτυακά, από το site του, οι συνεδριάσεις του δημοτικού του συμβουλίου, και να τις παρακολουθούν από τον υπολογιστή τους όσοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν για οποιονδήποτε λόγο να μεταβούν στο δημαρχείο. Πρόκειται για ανέξοδη για το δήμο ενέργεια και ιδιαίτερα χρηστική, αφού αφενός θα ενημερώνονται οι δημότες άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και αφετέρου θα αξιολογούν τη στάση των εκπροσώπων τους στο δημοτικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από την παράταξη που ανήκουν. Στο εξής θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε προαναγγελία συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου την πρόταση αυτή με την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί…

Τα θέματα της συνεδρίασης της Τετάρτης 29 Μαΐου 2013 είναι τα εξής: 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ
  Έγκριση καταβολής των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ.Καϊτεζίδη Ιγνάτιου και της Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ.Ζώτου Νίκης στις 9/5/2013 στην Αθήνα για τη συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ.
  Διάνοιξη τμήματος πεζόδρομου βορείως του ΟΤ 40 του παλιού οικισμού Πανοράματος.
  5η Εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013.
  Τροποποίηση της 295/2013 Α.Δ.Σ ( 4η εντολή μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ).
  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων Δ.Ε. Πανοράματος με αρ.μελέτης 38/2011.
  Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με Τοπικές Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις επί της οδού ΔΩΔΩΝΗΣ της Δημοτικής Κοινότητας ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ της Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
  Διάλυση σύμβασης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ», επιστροφή εγγυητικών και επαναδημοπράτηση του έργου.
  Έγκριση δαπάνης για την σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ,για την λειτουργία του 12 θέσιου Γυμνασίου – Λυκείου του Ασβεστοχωρίου προϋπολογισμού 16.864,33€, και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με αριθμ. 106/2012 μελέτης της Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Αποκατάσταση επιστρώσεων μαρμάρων σε κοινόχρηστους χώρους», προϋπολογισμού 12.287,90€.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών » με αρ.μελ. 29/2010 του Δήμου Πανοράματος.
  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
  Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της προμήθειας φρέσκου γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτος 2013
  Παραγραφή οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών λόγω παρέλευσης πενταετίας.
  Διαγραφή οφειλής για ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ετών 1996-1997 στην κ. Γεωργουλάκη Λαμπριάνα.
  Διαγραφή προσαυξήσεων χρηματικού καταλόγου.
  Διαγραφή οφειλής για ύδρευσης Δ.Δ. Φιλύρου ετών 1998-2007 στον κ. Γουναρίδη Λάζαρο του Κοσμά .
  Διαγραφές οφειλών.
  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27/2013 Τεχνικής Έκθεσης του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για σάρωθρα της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης” προϋπολογισμού 17.100,00€.
  Έγκριση – Παραλαβή Μελέτης με τίτλο «Συγκοινωνιακή Πληροφοριακή Σήμανση και Συγκοινωνιακές Παρεμβάσεις στην Δημοτική Ενότητα ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ».
  Διαγραφή χρεών οφειλέτη του Δήμου.
  Εξέταση αίτησης της Παναγωτοπούλου Γεσθημανή με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου μας- Παναγιωτόπουλο Ευάγγελο.
  Εξέταση αίτησης του Τολούδη Χρήστου με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο- στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου μας- Τολούδη Χαρίσιο.
  Αλλαγή χρήσης ατομικού τάφου σε Οικογενειακό Μονό στα Δημ. Κοιμητήρια της Δημ. Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στο όνομα Α. & Δ. Μουζακίτη.
  Αλλαγή χρήσης ατομικού τάφου σε Οικογενειακό Μονό στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Δημ.Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στο όνομα Καρύδα Θεμιστοκλή.
  Έγκριση διενέργειας προμήθειας Έγχρωμου & Μονόχρωμων Πολυμηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
  Έγκριση υλοποίησης προγράμματος « Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2013» .
  Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης.
  Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης για την προμήθεια υπολογιστών στο εργαστήρι πληροφορικής του νέου Γυμνάσιου-Λυκείου Ασβεστοχωρίου.
  Ανάκληση της υπ’αρ. 322/8-5-13 απόφασης του ΔΣ.
  Εξέταση αίτησης της Μουσιάδου Ειρήνη με την οποία ζητά παράταση χρόνου ταφής για τον ενταφιασμένο στο Δημοτικό Κοιμητήριο της Τοπικής Κοινότητας Εξοχής του Δήμου μας Μουσιάδη Αργύριο.
  Αποδοχή πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και έγκριση των Πρακτικών αυτής (25-4-2013) από το Δημοτικό Συμβούλιο.
  Έγκριση της απο 16/5/2013 Τεχνικής Περιγραφής του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου για την “μετακίνηση-ρυμούλκηση των ακινητοποιημένων οχημάτων.
  Εισήγηση με θέμα: «Καλλιτεχνικός Ιούνιος» .
  Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
  «Αναμόρφωση προϋπολογισμού εξόδων 2013».
  Γνωμοδότηση του ΔΣ σχετικά με την ειδική μελέτη αποκατάστασης περιβάλλοντος λατομικού χώρου αδρανών υλικών ύστερα από αίτηση του εργασιακού παραγωγικού συνεταιρισμού Ασβεστοχωρίου «Η ΚΥΨΕΛΗ ΣΥΝ.Π.Ε.».
  Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Ετήσια Συντήρηση οργάνων γυμναστικής των γυμναστηρίων Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη».
  Έγκριση δαπάνης σίτισης Μουσικού Σχολείου Πυλαίας.
  Έκδοση ιστορικού-φωτογραφικού λευκώματος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
  Έγκριση μετάβασης Δημοτικής Συμβούλου στην Σικελία.
  Έγκριση μελέτης τοποθέτησης υδρομέτρων.
  Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στο γήπεδο Πυλαίας 2013» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.
  Έγκριση της μελέτης: «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις δενδροστοιχίες , πάρκα και γήπεδα του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας.
  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 376/08 Α.Δ.Σ.. περί τελών- δικαιωμάτων κοιμητηρίων της δημ. κοινότητας Πυλαίας συγκεκριμένα κατάργηση του άθρου γ. του β. κεφαλαίου .
  Επιβολή προστίμου για διενέργεια αυθαίρετης διαφήμισης στην επιχείρηση “ΣΤΕΪΤΖ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.” με διακριτικό τίτλο “STAGE Ε.Π.Ε.”
    «Έγκριση της καταβολής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας της ιδιοκτησίας 01 της με αρ. 7748/2007 Πράξης Τακτοποίησης Αναλογισμού, επί της οδού Καραβαγγέλη, στο τμήμα της μεταξύ των ΟΤ 18-44-43 της ΔΕ Πυλαίας και ψήφιση πίστωσης ποσού τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν ενενήντα πέντε Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (36.195,85€)».
  Προμήθεια αφίσας μεγάλων διατάσεων στερεωμένης σε ξύλινο πλαίσιο όπου θα αναγράφεται το λογότυπο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
  Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας.
  «Διενέργεια προμήθειας ελληνικών σημαιών και σημαιώνμε το λογότυπο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».
  Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας του ληξιαρχείου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.