Συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Μαρτίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, το δημοτικό συμβούλιο Πυλαίας – Χορτιάτη, στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Πανόραμα (Σαμανίδη 21).

Αναγνώστες του testasv.local, συνεχίζουν να θέτουν το ερώτημα γιατί ο δήμος μας δε μεριμνά ώστε να μεταδίδονται διαδικτυακά, από το site του, οι συνεδριάσεις του δημοτικού του συμβουλίου, και να τις παρακολουθούν από τον υπολογιστή τους όσοι ενδιαφέρονται αλλά αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο να μεταβούν στο δημαρχείο. Πρόκειται για ανέξοδη για το δήμο ενέργεια και ιδιαίτερα χρηστική, αφού αφενός θα ενημερώνονται οι δημότες άμεσα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, και αφετέρου θα αξιολογούν τη στάση των εκπροσώπων τους στο δημοτικό συμβούλιο, ανεξάρτητα από την παράταξη που ανήκουν. Στο εξής θα επαναλαμβάνουμε σε κάθε προαναγγελία συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου την πρόταση αυτή με την ελπίδα πως κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί…

Τα θέματα της συνεδρίασης της Πέμπτης 14 Μαρτίου είναι τα εξής: 

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

1.

Διοργάνωση διακρατικής συνάντησης στα πλαίσια της συμμετοχής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στο έργο «Re-imagine our communities- ‘Ας φανταστούμε ξανά τις πόλεις μας’» του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες».

2.

 

Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντικατάσταση παλαιών και ιδιαίτερα ρυπογόνων οχημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη» με κωδικό MIS 389561, στον Άξονα Προτεραιότητας «01 – Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής –Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» και έγκριση διενέργειας της προμήθειας

3.

Έγκριση παράτασης της δωρεάν παραχώρησης σε χρήση του πεδίου Βολής της ΔΕ Πανοράματος [ θέση Βαθύλακκος]

4.

Αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου “ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ”, αρ. μελέτης 29/2012

5.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινόχρηστου χώρου στη γωνία οδών Π. Μελά και Παλαιολόγου» με αρ.μελ. 01/2012 του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

6.

Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Υποέργου 3 «Υπογειοποίηση Δικτύων ΔΕΗ ευρύτερης περιοχής Ελαιορέματος» της εγκεκριμένης Πράξης στο ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Ευρύτερης Περιοχής Ελαιορέματος»

7.

Εισήγηση για τη επιστροφή μη απορροφημένου ποσού από υλοποίηση προγράμματος Ε.Ε ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ με τον τίτλο « ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0»

8.

Παραχώρηση οχήματος στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.

9.

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 32/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς και τη διαγραφή του “ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.” από τον υπ’ αριθ. 4363/2012 χρηματικό κατάλογο, και ανάκληση της υπ’ αριθ. 537/10-9-2012 ατομικής ειδοποίησης και επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης διαφήμισης στην εταιρεία “ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.”».

10.

Διαγραφήποσώναπόχρηματικούςκαταλόγους ΤΑΠ

11.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών πρώτων βοηθειών για τους χώρους εργασίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

12.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Συστήματα αρχειοθέτησης»

13.

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής τμηματικής παραλαβής της προμήθειας «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Περιφερειακές συσκευές του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη»

14.

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

15.

Λήψη απόφασης για εισήγηση του Δήμου επί της υλοποίησης του πιλοτικού χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου « Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις» και τροποποίηση της 63/2012 απόφασης ΔΣ .

16.

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για συναίνεση του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη επί αιτήματος για χωρική μεταβολή τριών ακινήτων στο ΟΤ86, επί της οδού Έλλης της Δ.Ε. Πανοράματος κατόπιν αιτήσεως Αντ. Παπαδόπουλου, Δημ. Λυμπεράκη, Δωροθέας Λυμπεράκη και Ευγενίας Λυμπεράκη».

17.

Τροποποίηση της 101/2013 ΑΔΣ

18.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου».

19.

Έγκριση μετάβασης Επιτροπής στην Ισπανία

20.

Μίσθωση κτιρίου για σχολική χρήση”

21.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ .

22

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Ειδών εστίασης» – Ψήφιση πίστωσης 9.000,00€.

23.

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Ειδών φυσικού στολισμού και ευπρεπισμού» – Ψήφιση πίστωσης 4.200,00€.

24.

Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Εντύπων και δημιουργικού» – Ψήφιση πίστωσης 15.000,00€.

25.

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών ήχου και φως για τις εκδηλώσεις του Δήμου» – Ψήφιση πίστωσης 15.000,00€.

26

Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Φωτογραφική κάλυψη δραστηριοτήτων του δήμου» – Ψήφιση πίστωσης 6.900,00€.

27.

Έγκριση διενέργειας εργασίας απομαγνητοφώνησης σε συνδυασμό με ψηφιακή αναπαραγωγή περιεχομένου συνεδριάσεων για το έτος 2013 και έγκριση της υπ΄αριθ.1/4-03-2013 επισυναπτόμενης μελέτης.

 

Αυτή η εγγραφή καταχωρήθηκε στην κατηγορία Δημοτικά, Επίκαιρα θέματα, Προαναγγελίες. Προσθέστε στα αγαπημένα το μόνιμο σύνδεσμο. Παρακολουθήστε κάθε σχόλιο εδω με το RSS feed της καταχώρησης. Τόσο τα σχόλια όσο και η ιχνηλασία σεν επιτρέπονταιPowered by WordPress.